Poezja i proza twórców brytyjskich

Poezja i proza twórców brytyjskich

XV Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” rozstrzygnięty

29 marca b.r. już po raz piętnasty odbył się Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich”. Patronat na konkursem sprawuje Starosta Pajęczański oraz Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych prezentowali twórczość brytyjską w malowniczej scenerii Zespołu Parkowo-Pałacowego w Działoszynie. Zgodnie z konwencją konkursu każdy uczestnik przedstawiał dwa utwory: wiersz i fragment prozy, z których jeden w języku angielskim, a drugi w przekładzie na język polski. W tym roku uczestnicy najczęściej sięgali po utwory literackie takich klasyków, jak William Shakespeare, William Wordsworth, Robert Graves, George Byron, czy William Blake, natomiast prozę wybierali spośród twórczości J.R.R. Tolkiena, J.K. Rowling czy Jane Austen. Jury, składające się z anglistów i literaturoznawców oceniło poprawność językową, wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru.

W kategorii szkół podstawowych:

  • I miejsce: Magdalena Kowalska (SP Kiełczygłów), Magdalena Maciołek (SP Raciszyn)
  • III miejsce: Amelia Kuś (SP Popów)
  • wyróżnienie: Antoni Tasarz (SP Trębaczew)

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

  • I miejsce: Nadia Szmaj (II LO Wieluń)
  • II miejsce: Nina Szmaj (II LO Wieluń), Anna Trawczyńska (ZS Pajęczno)
  • wyróżnienia pierwszego stopnia: Martyna Siejka (ZS Działoszyn), Tomasz Płomiński (ZS Kleszczów), Tatiana Zjawiony (ZS Pajęczno)
  • wyróżnienie: Dawid Bokwa (ZS Kleszczów), Michał Patacz (I LO Wieluń)

W części pozakonkursowej uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie: Martyna Siejka, Julia Wawrzyniak, Wojciech Bugajski, Mateusz Ryś oraz Kacper Stefanek zaprezentowali fragment dzieła Oscara Wilde’a pt. „The Importance of Being Earnest”, przygotowany pod kierunkiem pomysłodawcy i koordynatora konkursu mgr Anny Adrjanowicz-Noga.

Konkursowi towarzyszyło wiele emocji i zdrowej rywalizacji między uczestnikami.


Content | Menu | Access panel