Podziękowanie

Podziękowanie

Dyrekcja i Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie wraz z uczniami serdecznie dziękują
Panu Markowi Błasiakowi
właścicielowi Firmy „TRANS-KRUSZ” w Szczytach
za wieloletnią współpracę podczas praktyk zawodowych i systematyczne zaopatrywanie w piach warsztaty szkolne.

Content | Menu | Access panel