Plan Lekcji

Klasa I LO P (biologiczno – chemiczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 wdż biologia matematyka gddw j. angielski
2 08:50 – 09:35 religia wych.-fiz. j. angielski informatyka matemtyka
3 09:45 – 10:30 wych.-fiz. chemia j. niemiecki wos filozofia
4 10:40 – 11:25 historia j. polski historia biologia j. angielski
5 11:40 – 12:25 matematyka j. angielski fizyka chemia wych.-fiz.
6 12:35 – 13:20 j. polski j niemiecki j. angielski j. polski edb
7 13:25 – 14:10 j. polski geografia religia
8 14:15 – 15:00
9 15:05 – 15:50

Klasa I LO P (europejska):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 chemia matematyka gddw j. angielski
2 08:50 – 09:35 religia wych.-fiz. j.angielski informatyka matematyka
3 09:45 – 10:30 wych.-fiz. geografia j. niemiecki biologia filozofia
4 10:40 – 11:25 historia j. polski historia wos j. angielski
5 11:40 – 12:25 matematyka j. angielski fizyka geografia wych.-fiz.
6 12:35 – 13:20 j. polski j. niemiecki j. angielski j. polski edb
7 13:25 – 14:10 j. polski wos religia
8 14:15 – 15:00
9 15:05 – 15:50

Klasa I LO G (biologiczno – chemiczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 matematyka fizyka j. polski
2 08:50 – 09:35 wych.-fiz. biologia podst. przed. j. niemiecki j. angielski
3 09:45 – 10:30 j. angielski j. angielski informatyka chemia matematyka
4 10:40 – 11:25 biologia wych.-fiz. j. angielski gddw matematyka
5 11:40 – 12:25 geografia historia j. angielski wych.-fiz. wos
6 12:35 – 13:20 j. niemiecki j. polski religia historia religia
7 13:25 – 14:10 j. polski matematyka wok edb
8 14:15 – 15:00 j. polski
9 15:05 – 15:50

Klasa I LO G (europejska):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 matematyka fizyka j. polski
2 08:50 – 09:35 wych.-fiz. biologia podst. przed. j. niemiecki j. angielski
3 09:45 – 10:30 j. angielski j. angielski informatyka chemia matematyka
4 10:40 – 11:25 biologia wych.-fiz. j. angielski gddw matematyka
5 11:40 – 12:25 geografia historia j. angielski wych.-fiz. wos
6 12:35 – 13:20 j. niemiecki j. polski religia historia religia
7 13:25 – 14:10 j. polski matematyka wok edb
8 14:15 – 15:00 j. polski
9 15:05 – 15:50

Klasa II LO (biologiczno – chemiczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 wdż chemia religia chemia j. polski
2 08:50 – 09:35 biologia chemia matematyka chemia j. polski
3 09:45 – 10:30 gddw wych.-fiz. j. angielski wych.-fiz. chemia
4 10:40 – 11:25 j. polski biologia j. angielski wych.-fiz. hist. i społ.
5 11:40 – 12:25 j. angielski biologia chemia matematyka j. angielski
6 12:35 – 13:20 matematyka biologia hist. i społ. j. niemiecki j. niemiecki
7 13:25 – 14:10 religia j. angielski j. polski biologia j. niemiecki
8 14:15 – 15:00 dor. zaw. biologia
9 15:05 – 15:50

Klasa II LO (humanistyczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 wdż historia religia historia j. polski
2 08:50 – 09:35 historia historia matematyka j. polski j. polski
3 09:45 – 10:30 gddw wych.-fiz. j. angielski wych.-fiz. historia
4 10:40 – 11:25 j. polski j. polski j. angielski wych.-fiz. przyroda
5 11:40 – 12:25 j. niemiecki j. polski ekinomia matematyka j. angielski
6 12:35 – 13:20 matematyka przyroda j. polski j. angielski j. niemiecki
7 13:25 – 14:10 religia j. angielski j. polski ekonomia j. niemiecki
8 14:15 – 15:00 dor. zaw. etyka
9 15:05 – 15:50 etyka

Klasa I TL G (technikum logistyczne po gimnazjum):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 religia j. polski biologia edb
2 08:50 – 09:35 wych.-fiz. geografia j. polski fizyka j. angielski
3 09:45 – 10:30 historia j. angielski przech. zap. podst. przed. religia
4 10:40 – 11:25 podst. przed. wych.-fiz. zabezp. maj. j. polski wos
5 11:40 – 12:25 podst. log. matematyka historia wych.-fiz. gddw
6 12:35 – 13:20 podst. log. podst. log. przech. zap. org. pr. mag. matematyka
7 13:25 – 14:10 informatyka j. niemiecki przech. zap. org. pr. mag. chemia
8 14:15 – 15:00 org. pr. mag.
9 15:05 – 15:50

Klasa I TL P (technikum logistyczne po podstawówce):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 przech. zap. plastyka org. pr. mag. j. niemiecki biologia
2 08:50 – 09:35 przech. zap. matematyka org. pr. mag. wych.-fiz. edb
3 09:45 – 10:30 przech. zap. podst. log. historia j. polski przech. zap.
4 10:40 – 11:25 podst. log. podst.log. religia geografia j. niemiecki
5 11:40 – 12:25 j. angielski org. pr. mag. wych.-fiz. fizyka matematyka
6 12:35 – 13:20 j. polski gddw wych.-fiz. chemia historia
7 13:25 – 14:10 j. polski org. pr. mag. j. angielski religia
8 14:15 – 15:00 informatyka org. pr. mag.
9 15:05 – 15:50 wdż

Klasa II TL (technikum logistyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 proc. mag. geografia gosp. mag. mag. przyp.
2 08:50 – 09:35 proc. mag. j. angielski gosp. mag. mag. przyp. religia
3 09:45 – 10:30 proc. mag. wych.-fiz. gosp. mag. wych.-fiz. j. polski
4 10:40 – 11:25 proc. mag. bhp j. polski wych.-fiz. j. polski
5 11:40 – 12:25 proc. mag. j. niemiecki geografia matematyka org. pr. mag.
6 12:35 – 13:20 org. pr. mag. podst. przed. matematyka mag. dystr. org. pr. mag.
7 13:25 – 14:10 org. pr. mag. hist. i społ. j. angielski mag. dystr. org. pr. mag.
8 14:15 – 15:00 gddw dor. zaw. j.angielski wdż
9 15:05 – 15:50 religia

Klasa I TI G (technikum informatyczne po gimnazjum):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 religia opmz j. polski edb fizyka
2 08:50 – 09:35 wych.-fiz. geografia j. polski biologia chemia
3 09:45 – 10:30 historia j. niemiecki pskdp podst. przed. religia
4 10:40 – 11:25 podst.przed. wych.-fiz. pskdp j. polski wos
5 11:40 – 12:25 nutk matematya historia wych.-fiz. gddw
6 12:35 – 13:20 nutk j. angielski podst. inf. eup matematyka
7 13:25 – 14:10 bhp j. angielski podst. inf. eup
8 14:15 – 15:00 informatyka
9 15:05 – 15:50

Klasa I TI P (technikum informatyczne po podstawówce):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 historia fizyka przyg. st. kom. gr. 2 przyg. st. kom. gr. 2 matematyka
2 08:50 – 09:35 j. polski matematyka przyg. st. kom. gr. 2 przyg. st. kom. gr. 2 eup
3 09:45 – 10:30 j. niemiecki biologia gddw j. angielski wych.-fiz.
4 10:40 – 11:25 j. angielski j. niemiecki eup chemia edb
5 11:40 – 12:25 matematyka geografia eup historia religia
6 12:35 – 13:20 religia plastyka informatyka nutk j. polski
7 13:25 – 14:10 przyg. st. kom. gr. 1 wych.-fiz. przyg. st. kom. gr. 1 nutk j. polski
8 14:15 – 15:00 przyg. st. kom. gr. 1 wych.-fiz. przyg. st. kom. gr. 1 podst. inf.
9 15:05 – 15:50 bhp

Klasa II TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 sieci komputerowe przed. zaw. j. niem./j. ang. j. ang./j. niem.
2 08:50 – 09:35 sieci komputerowe przed. zaw. utk religia
3 09:45 – 10:30 sieci komputerowe przed. zaw. matematyka syst. op. j. polski
4 10:40 – 11:25 wych.-fiz. j.ang./j. niem j. polski syst. op. j. polski
5 11:40 – 12:25 wych.-fiz. matematyka informatyka kompetencje praktyka zaw.
6 12:35 – 13:20 matematyka podst. przed. informatyka adm. syst. op. praktyka zaw.
7 13:25 – 14:10 sieci komputerowe hist. i społ. wych.-fiz. adm. syst op. praktyka zaw.
8 14:15 – 15:00 gddw dor. zaw. przed. zaw. wdż praktyka zaw.
9 15:05 – 15:50 religia praktyka zaw.

Klasa III TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. ang./j. niem. j. ang./j. niem. j. angielski zaw. fizyka dział. gosp.
2 08:50 – 09:35 j. ang./j. niem. j. polski matematyka j. angielski zaw. fizyka
3 09:45 – 10:30 matematyka witr. i apl. religia przed. zaw. j. ang./j. niem.
4 10:40 – 11:25 matematyka witr. i apl. hist. i społ. przed. zaw. religia
5 11:40 – 12:25 dział. gosp. wych.-fiz. j. polski hist. i społ. adm. baz.
6 12:35 – 13:20 pro. apl. wych.-fiz. j. polski matematyka adm. baz.
7 13:25 – 14:10 pro. apl. gddw wych.-fiz. syst. baz.
8 14:15 – 15:00 syst. baz. fizyka
9 15:05 – 15:50

Klasa IV TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. angielski j. polski matematyka
2 08:50 – 09:35 j. angielski fizyka hist. i społ. hist. i społ.
3 09:45 – 10:30 j. polski matematyka j. angielski fizyka fizyka
4 10:40 – 11:25 wych.-fiz. matematyka wych.-fiz. matematyka fizyka
5 11:40 – 12:25 wych.-fiz. hist. i społ. matematyka j. niemiecki fizyka
6 12:35 – 13:20 fizyka religia fizyka j. niemiecki j. polski
7 13:25 – 14:10 matematyka religia hist. i społ. matematyka j. polski
8 14:15 – 15:00 gddw matematyka
9 15:05 – 15:50

Klasa I TB P (technikum budowlane po podstawówce):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 historia fizyka podst. bud. matematyka
2 08:50 – 09:35 j. polski matematyka podst. bud. wych.-fiz. przed. zaw.
3 09:45 – 10:30 j. angielski biologia plastyka j. niemiecki przed. zaw.
4 10:40 – 11:25 j. niemiecki j. angielski podst. bud. chemia edb
5 11:40 – 12:25 matematyka geografia wych.-fiz. historia religia
6 12:35 – 13:20 religia gddw wych.-fiz. warsztaty j. polski
7 13:25 – 14:10 twkborir wdż informatyka warsztaty j. polski
8 14:15 – 15:00 twkborir warsztaty
9 15:05 – 15:50 warsztaty

Klasa II TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 przed. zaw. przed. zaw. j. ang./j. niem. j. ang./j. niem.
2 08:50 – 09:35 przed. zaw. przed. zaw. bhp religia
3 09:45 – 10:30 przed. zaw. wych.-fiz. matematyka wych.-fiz. j. polski
4 10:40 – 11:25 przed. zaw. j. ang./j. niem. j. polski wych.-fiz. j. polski
5 11:40 – 12:25 przed. zaw. matematyka przed. zaw. przed. zaw. warsztaty
6 12:35 – 13:20 matematyka podst. przed. przed. zaw. przed. zaw. warsztaty
7 13:25 – 14:10 chemia/fizyka hist. i społ. przed. zaw. chemia/fizyka warsztaty
8 14:15 – 15:00 gddw dor. zaw. wdż warsztaty
9 15:05 – 15:50 religia warsztaty

Klasa III TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. ang./j. niem. j. ang./j. niem. wych.-fiz. j. angielski zaw. przed. zaw.
2 08:50 – 09:35 j. ang./j. niem. j. polski matematyka j. angielski zaw. przed. zaw.
3 09:45 – 10:30 matematyka przed. zaw. religia przed. zaw. j. ang./j. niem.
4 10:40 – 11:25 matematyka przed. zaw. hist. i społ. przed. zaw. religia
5 11:40 – 12:25 chemia wf (ch) /warsztaty (dz) j. polski hist. i społ. chemia
6 12:35 – 13:20 wf (dz) /warsztaty (ch) wf (ch) /warsztaty (dz) j. polski matematyka przed. zaw.
7 13:25 – 14:10 wf. (dz) /warsztaty (ch) warsztaty (dz) gddw. wych.-fiz. (ch) przed. zaw.
8 14:15 – 15:00 warsztaty (ch) warsztaty (dz) przed. zaw.
9 15:05 – 15:50 warsztaty (ch)

Klasa IV TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. polski j. ang./j. niem. wych.-fiz. religia hist. i społ.
2 08:50 – 09:35 j. polski j. ang./j. niem. j. ang./j. niem. matematyka gddw
3 09:45 – 10:30 j. polski matematyka matematyka matematyka matematyka
4 10:40 – 11:25 chemia matematyka matematyka j. ang./j. niem. matematyka
5 11:40 – 12:25 hist. i społ. j. ang./j. niem. j. polski j. ang./j. niem. j. ang./j. niem.
6 12:35 – 13:20 wych.-fiz. hist. i społ. chemia hist. i społ. j. angielski
7 13:25 – 14:10 wych.-fiz. chemia chemia j. polski j. angielski
8 14:15 – 15:00 religia chemia chemia
9 15:05 – 15:50

Klasa IV TOR (technikum organizacji reklamy):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. ang./j. niem. wych.-fiz. religia historia
2 08:50 – 09:35 j. polski j. ang./j. niem. j. ang./j. niem. j. polski gddw
3 09:45 – 10:30 matematyka j. polski j. polski j. polski j. polski
4 10:40 – 11:25 mateamtyka j. polski j. polski j. ang./j. niem. j. polski
5 11:40 – 12:25 hist. i społ. j. ang./j. niem. matematyka j. ang./j. niem. j. ang./j. niem.
6 12:35 – 13:20 wych.-fiz. hist. i społ. wdż hist. i społ. j. angielski
7 13:25 – 14:10 wych.-fiz. j. angielski
8 14:15 – 15:00 religia etyka
9 15:05 – 15:50 etyka