AKTUALNOŚCI


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

We wtorek, 26.04.2022 r. gościliśmy Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu – Pana Cezariusza Mostowskiego. Głównym powodem jego wizyty było złożenie gratulacji i wręczenie trzem uczniom naszej szkoły – tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów – listów gratulacyjnych. Warto przypomnieć, że w tym roku szkolnym to zaszczytne stypendium otrzymali: Jakub Bugajski – uczeń klasy III LO, Mateusz Bzdak – z klasy […]

Czytaj dalej


 Młody Mistrz Budownictwa

22 kwietnia 2022 roku nasi uczniowie –  pod opieką Pani Magdaleny Kozioł, nauczycielki przedmiotów zawodowych w technikum budowlanym –  brali udział V Wojewódzkim Konkursie „Młody Mistrz Budownictwa”, zorganizowanym przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie. Konkurs składał się z dwóch części: 1) zadania projektowego – którego podjęła się uczennica Julia Szczerkowska (klasa 4 TB); 2) zadania praktycznego […]

Czytaj dalej


E-TWINNING w Zespole Szkół

8 lutego bieżącego roku szkolnego grupa uczniów ( Martyna Siejka, Aleksander Krysiak, Magdalena Jura, Ewa Paczyńska i Dorota Mandat) pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego pani Anny Adrjanowicz-Noga rozpoczęła pracę w projekcie E-twinning pt. TUPOC. Szkołą partnerską jest turecka szkoła: Edine Yildirim Beyazit Anatolian High School z Edirne, a głównym celem projektu jest zwiększenie wzajemnej świadomości kulturowej obu krajów. Projekt zakłada […]

Czytaj dalej


XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” rozstrzygnięty

12 kwietnia b.r. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie już po raz czternasty zorganizował konkurs recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” pod patronatem Starosty Pajęczańskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu pajęczańskiego prezentowali twórczość brytyjską w malowniczej scenerii Zespołu Parkowo-Pałacowego w Działoszynie. Zgodnie z konwencją konkursu każdy uczestnik przedstawiał dwa utwory, wiersz i fragment prozy, z których jeden w języku angielskim, a drugi w przekładzie […]

Czytaj dalej


X Międzypowiatowy Konkurs Języka Niemieckiego i Angielskiego

W dniu 12 kwietnia 2022 roku odbył się w Zespole Numer 1 w Wieluniu X Międzypowiatowy Konkurs Języka Niemieckiego i Angielskiego pod patronatem łódzkiego kuratora oświaty i starosty wieluńskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie z 13 szkół województw (łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego). W tegorocznej edycji konkurowało między sobą 64 uczniów. Konkurs miał na celu przede wszystkim popularyzację nauczania języków obcych wśród młodzieży technikum i branżowej szkoły zawodowej. Naszą […]

Czytaj dalej