Spotkanie z rodzicami

AKTUALNOŚCI


Rekrutacja – Zakwalifikowani

Kandydaci do naszej szkoły zostali poinformowani mailowo (adres podany podczas rejestracji online) o zakwalifikowaniu do wybranego przez siebie typu szkoły. Jeżeli nie otrzymaliście wiadomości e-mail prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w celu uzyskania informacji. Przypominamy o potwierdzeniu woli przyjęcia do naszej szkoły (od 19 lipca do 22 lipca) w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały już one […]

Czytaj dalej