Otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17, który został ogłoszony w dniu 30.05.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Celem projektu jest wsparcie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.

Załącznik

Content | Menu | Access panel