Nowe technologie w logistyce

Nowe technologie w logistyce

W dniu 23 maja młodzież z Technikum Logistycznego uczestniczyła w szkoleniu branżowym z zakresu obsługi magazynów. Jest to jedna z dwóch kwalifikacji, potrzebnych do zdobycia dyplomu w zawodzie technika logistyki.

RFID (ang. Radio-frequency identification, Systemy (zdalnej) identyfikacji radiowej, Technologie radiowych identyfikatorów) – technologia, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu.

RFID przytwierdzony do przedmiotu może być jedną z form zabezpieczenia przedmiotów przed ich fałszowaniem.

Przedstawiciel firmy Haxon S.A., Pan Mateusz Wolny wykonał pokaz technologii RFID – jako wszechstronnej technologii identyfikacji przedmiotów i osób, która z powodzeniem może być wykorzystywana w przemyśle, logistyce, ewidencji majątku, inwentaryzacji środków trwałych, kontrolowaniu i ewakuacji pracowników i w wielu innych branżach.

Młodzież zaznajomiła się  z czytnikiem mobilnym, czytnikiem stacjonarnym i anteną RFID oraz różnymi rodzajami tagów RFID wykorzystywanych w przemyśle.


Content | Menu | Access panel