Nagrody wręczone

Nagrody wręczone

W środę 20 grudnia pani dyrektor Aneta Brzezińska – Leszczyk w towarzystwie bibliotekarek – pani Małgorzaty Wolnej oraz pani Renaty Wojtal, wręczyła nagrody uczniom, którzy brali udział w konkursach i akcjach promujących czytelnictwo wśród młodzieży. Działania zostały zrealizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Dodatkową atrakcją, ale i próbą kształtowania u młodych ludzi nawyków czytelniczych i pokazania przyjemności płynącej ze szperania w księgarniach było samodzielne wyszukiwanie przez uczestników nagród książkowych. Jesteśmy przekonani, że trafne wybory umilą świąteczny czas wolny.

Wszystkim zaangażowanym w promocję książki i czytania jako sposobu spędzania czasu wolnego serdecznie gratulujemy.

Content | Menu | Access panel