Młody Mistrz Budownictwa

Młody Mistrz Budownictwa

22 kwietnia 2022 roku nasi uczniowie –  pod opieką Pani Magdaleny Kozioł, nauczycielki przedmiotów zawodowych w technikum budowlanym –  brali udział V Wojewódzkim Konkursie „Młody Mistrz Budownictwa”, zorganizowanym przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.

Konkurs składał się z dwóch części:

  1. zadania projektowego – którego podjęła się uczennica Julia Szczerkowska (klasa 4 TB);
  2. zadania praktycznego – wykonanego przez zespół w składzie: Sebastian Siejka (klasa 4TB) i Hubert Jarząb (klasa 3TB).

Cała trójka spisała się na medal, a panowie dodatkowo dostali wyróżnienie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Częstochowie za najlepiej współpracujący zespół przy zadaniu praktycznym.

Gratulujemy!


Content | Menu | Access panel