Mistrz Kielni

Mistrz Kielni

31.10.2018 r. uczniowie Technikum Budowlanego klas II, III, IV mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas organizowanego corocznie turnieju budowlanego „Mistrz Kielni”.


Content | Menu | Access panel