Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2024 już za nami!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2024 już za nami!

W dniach 21-23 lutego 2024r. realizowaliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny, poświęcony promowaniu poprawności językowej, dbaniu o kulturę słowa oraz rozwijaniu pasji czytelniczych.

Każdy dzień koncentrował się wokół innego zagadnienia. Pierwszego dnia uczniowie zmagali się z quizem językowym oraz pisali tradycyjne dyktando, następnego – wzięli udział w językowej grze terenowej, podczas której tropili rozmieszczone na terenie szkoły związki frazeologiczne ukryte w kodach QR.

Na zakończenie obchodów, cała społeczność uczniowska uczestniczyła w festiwalu „Z lekturą szkolną za pan brat”. Zadaniem uczniów poszczególnych klas było zaprezentowanie wybranej lektury szkolnej w taki sposób, aby zachęcić do jej przeczytania. Na to barwne widowisko złożyły się najciekawsze fragmenty, m.in. Pana Tadeusza, Dziadów, Potopu czy Krzyżaków. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i oryginalnymi pomysłami na ich promowanie. Mieliśmy więc prezentacje utworów na wesoło, czasem z przymrużeniem oka lub w nieco nowocześniejszej wersji.

Festiwal stał się okazją do dobrej zabawy i przekonania uczniów, że lektury to nie tylko przykry szkolny obowiązek, ale dzieła niebanalne, intrygujące, wzruszające…. Nad całością przedsięwzięcia czuwali nauczyciele – poloniści, wspierani przez nauczyciela przedmiotów informatycznych. Ich współpraca to dowód na to, że warto łączyć wiedzę polonistyczną z technologią informacyjno-komunikacyjną.

Content | Menu | Access panel