Łódzki Kurator Oświaty w naszej szkole

Łódzki Kurator Oświaty w naszej szkole

W piątek, 12.02.2021 r. naszą szkołę odwiedzili z roboczą wizytą szacowni goście: Łódzki Kurator Oświaty, Pan Waldemar Flajszer oraz Dyrektor Delegatury KO w Sieradzu, Pan Cezariusz Mostowski, którym towarzyszyli – Starosta Powiatu Pajęczańskiego, Pan Zbigniew Gajęcki, Wicestarosta Powiatu Pajęczańskiego, Pan Paweł Sikora oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pajęczańskiego – Pani Dorota Jaskuła. Głównym celem wizyty było odwiedzenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pajęczański.

Gości oprowadził po budynku szkoły Dyrektor Marcin Słupiński, prezentując pracownie przedmiotowe i zawodowe, a także uczestnicząc w dyskusji na temat aktualnej sytuacji w szkolnictwie, wyzwań związanych ze zdalnym nauczaniem. Ponadto rozmowa dotyczyła osiągnięć naszej szkoły oraz aktualnie realizowanych, jak również planowanych projektów edukacyjnych. Wizyta zakończyła się konferencją prasową, przeprowadzoną w Zespole Szkół w Pajęcznie.


Content | Menu | Access panel