LISTOPADOWY KONKURS CZYTAMY-POLECAMY

LISTOPADOWY KONKURS CZYTAMY-POLECAMY


REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI „Czytamy-polecamy”

 1. Konkurs pod nazwą „Czytamy-polecamy” przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Działoszynie.
 2. Prace zawierające recenzję przeczytanej książki (film lub tekst) powinny zostać dostarczone do pani Renaty Wojtal lub pani Małgorzaty Wolnej do dnia 30.11.2023r.
 3. Cele konkursu:
  • Promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży.
  • Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów.
  • Rozwijanie kultury słowa i umiejętności wyrażania opinii o dziele literackim.
  • Poznanie preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji ulubionych książek lub nagranie filmu zawierającego recenzję książki.
 5. Każdy uczestnik składa dowolną ilość niepublikowanych nigdzie wcześniej recenzji.
 6. Objętość pracy konkursowej – max 1 strona na papierze A4 lub 30 s. filmu.
 7. Prace powinny być opisane według wzoru:
  • imię i nazwisko
  • klasa
  • tytuł i autor recenzowanej książki.
 8. Zgłoszenie wykonanej recenzji jest jednoznaczne z faktem, iż uczeń oraz rodzic/opiekun prawny autora recenzji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zamieszczenie imienia i nazwiska autora recenzji na stronie internetowej biblioteki.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  Zgłoszenie się do konkursu, traktowane będzie jako uznanie i zaakceptowanie warunków niniejszego
 10. Udział w konkursie stanowi jednocześnie zgodę na publikację prac w ramach promocji biblioteki szkolnej.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 06.12.2023r.
Content | Menu | Access panel