Liceum Ogólnokształcące

Cykl kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla absolwentów szkoły podstawowej trwa cztery lata, a dla absolwentów gimnazjum trwa trzy lata. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły. W naszej szkole z reguły ustala się 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym dla danej klasy. Wybiera się je spośród listy zawartej w ramowym planie nauczania.


KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Jeżeli jesteś miłośnikiem biologii, chemii, przyrody to proponujemy Ci ten kierunek. Wybierając tę klasę masz możliwość uczestniczenia w zajęciach koła biologicznego, chemicznego, na których będziesz przeprowadzał doświadczenia, prowadził ciekawe hodowle i obserwacje zwierząt oraz uprawę roślin, doskonalił umiejętności obserwowania i fotografowania przyrody. Ucząc się w klasie biologiczno-chemicznej masz szansę:

 • uczestniczyć w ciekawych zajęciach i wykładach na wyższych uczelniach np. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii), Uniwersytecie w Opolu (Katedra Biotechnologii);
 • brać udział w licznych konkursach i olimpiadach (Olimpiadzie Biologicznej, Ekologicznej, Chemicznej);
 • uczestniczyć i organizować dni związane z promocją zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.

Uczniowie tej klasy otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, są wolontariuszami i biorą udział w wielu akcjach charytatywnych.

Klasa biologiczno-chemiczna zapewni Ci:

 • wysoki poziom nauczania;
 • rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji;
 • odpowiednie przygotowanie do matury;
 • udział w ciekawie przeprowadzonych zajęciach;
 • pracę na profesjonalnym sprzęcie laboratoryjnym;
 • miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach.

Absolwent tej klasy będzie miał możliwość wyboru najróżniejszych kierunków studiów, np. biologii, chemii, medycyny, stomatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, farmacji, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, biotechnologii, kosmetologii, dietetyki, psychologii, leśnictwa, weterynarii oraz kierunków politechnicznych.


KLASA HUMANISTYCZNA

Jeśli:

 • lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy;
 • chcesz rozumieć otaczający Cię świat i motywy postępowania ludzi;
 • cechuje Cię kreatywność i odwaga w realizacji własnych projektów;
 • interesujesz się kinem, teatrem i innymi dziedzinami sztuki;
 • chcesz wytrenować lekkość pióra, a może… piszesz wiersze, opowiadania lub chcesz to robić;
 • masz duszę artysty lub chcesz zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności;
 • myślisz o studiowaniu: prawa, administracji, psychologii, pedagogiki, socjologii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, polonistyki, historii, dziennikarstwa, kulturoznawstwa lub innych pokrewnych kierunków;

TO KLASA HUMANISTYCZNA JEST DLA CIEBIE!!!

Wybierając ten profil:

 • rozwiniesz swoje zainteresowania, uzdolnienia humanistyczne i artystyczne pasje;
 • nauczysz się umiejętności debatowania, wyrażania swoich poglądów oraz autoprezentacji;
 • poszerzysz swoją znajomość literatury, kultury, języka oraz wiedzy historycznej, a udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych będzie przyjemnością i prawdziwą przygodą;
 • nauczysz się analizy różnych tekstów kultury (literatury, filmu, malarstwa i publicystyki) oraz wdrożysz się do aktywnego udziału w kulturze;
 • będziesz mieć możliwość uczestnictwa w wycieczkach edukacyjnych i projektach międzynarodowych oraz debatach i warsztatach twórczych;
 • spotkasz otwartych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, prawdziwych pasjonatów, chętnych do podejmowania ciekawych wyzwań i pracy z uczniem o różnych zainteresowaniach i potrzebach;
 • otrzymasz solidne wykształcenie i przygotowanie do matury.


KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

Jeżeli interesuje Cię różnorodność i wielokulturowość współczesnego świata, to klasa z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem obcym jest właśnie dla Ciebie.

Zintegrowanie obu przedmiotów w zakresie rozszerzonym przygotowuje uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, ale także studiów ekonomicznych i politechnicznych, takich jak: prawo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, geografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, logistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, a także ekonomia i zarządzanie.

Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Gruntownie przygotowujemy naszych uczniów do zdawania egzaminu maturalnego. Ukończenie klasy z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem obcym otwiera przyszłym absolwentom drogę do wielu kierunków studiów również o charakterze międzynarodowym.

Lekcje w „mat-geo” to nie tylko nauka sztywnej podstawy programowej, ale również udział w konkursach o krajach anglojęzycznych, licznych warsztatach, wycieczkach, rajdach, wykładach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni, zajęciach pozalekcyjnych z obserwacji nocnego nieba, geocachingu oraz projektach międzynarodowych.


KLASA EUROPEJSKA

Jeśli pragniesz doskonalić swoje umiejętności językowe, interesują Cię zjawiska przyrodnicze zachodzące na Ziemi, chcesz poznać i zrozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie i poszerzać wiedzę kulturoznawczą, wybierz klasę o profilu europejskim.

Program nauczania realizowany w tej klasie pozwala nauczać w zakresie rozszerzonym trzech przedmiotów: języka obcego, wiedzy o społeczeństwie i geografii, co umożliwi Ci podjęcie w przyszłości studiów na kierunkach, takich jak: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia, pedagogika,  języki obce, turystyka czy geologia.

Będąc w tej klasie będziesz mieć okazję pracować w wielu projektach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a także uczestniczyć w różnego rodzaju  wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych.