Kurs z języka angielskiego

Kurs z języka angielskiego

W lutym i marcu grupa 20 uczniów (III TB i III TI), w ramach projektu „Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy”, uczestniczyli w kursie języka angielskiego prowadzonego przez p. Weronikę Sobkowiak. Celem kursu było poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności językowych z angielskiego. Uczniowie chętnie i czynnie uczestniczyli w zajęciach przygotowując różne powierzone im zadania, m.in. napisali CV w j. angielskim (Europass), grupa z technikum budowlanego przygotowała tablicę informacyjną budowy.

Nasi uczniowie z technikum budowanego i informatycznego w kwietniu biorą udział w miesięcznej praktyce w Hiszpanii i Bułgarii. Powodzenia! Good luck!


Content | Menu | Access panel