Konkurs na najpiękniejsze życzenia dla naszej szkoły

Konkurs na najpiękniejsze życzenia dla naszej szkoły

Drodzy Uczniowie!

Z okazji zbliżającego się 60-lecia Zespołu Szkół zachęcamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze życzenia dla naszej szkoły.

 Zasady konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-V.
  2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie „Jubileuszowych życzeń dla szkoły” w formie nagrania filmu.
  3. Życzenia powinny być oryginalne, poprawne językowo, samodzielnie wykonane i zapisane formie cyfrowej.
  4. Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia prac nie związanych z tematem konkursu lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
  6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Termin składania prac, miejsce oraz rozstrzygnięcie:

  1. Prace należy przekazać do 05.10.2023 r. p. Michałowi Grajoszkowi.
Content | Menu | Access panel