KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – NOWA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – NOWA FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Szanowni  Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że z dniem 25 marca w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Działoszynie rozpoczynamy prowadzenie zajęć dydaktycznych na odległość w wersji elektronicznej. Komunikacja uczeń – nauczyciel będzie odbywać się głównie poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Od 25 marca, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, uczniowie będą kontynuować zajęcia w czasie swoich dotychczasowych lekcji, tylko że w domu. Ta nietypowa sytuacja jest nowa i z pewnością niełatwa dla wszystkich jej uczestników, a więc również dla nas – pracowników szkoły. Dołożymy wszelkich starań, aby kształcenie na odległość odbywało się bez zakłóceń i zakończyło edukacyjnym sukcesem.

Drodzy Rodzice, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o dbanie przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo w tym trudnym czasie, o wspieranie swoich dzieci i nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, a także o pomoc w nadzorowaniu wypełniania tego obowiązku. W sytuacjach trudnych proszę o bieżące informowanie o ewentualnych problemach. Będziemy się z Państwem kontaktować za pośrednictwem wychowawców lub bezpośrednio (poprzez pocztę elektroniczną szkoły lub telefonicznie).

Życzę nam wszystkim zdrowia i wytrwałości w trudnej sytuacji, wierzę głęboko, że w duchu odpowiedzialności uda nam się ten okres przetrwać w spokoju i z zachowaniem rozsądku.

Szczegóły na temat zdalnego nauczania znajdziecie Państwo we Wskazaniach Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie dotyczących realizacji kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku – Marcin Słupiński
Dyrektor Zespołu Szkół

Content | Menu | Access panel