Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Cykl kształcenia w liceum dla dorosłych trwa trzy lata (6 semestrów), obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły. Przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym to matematyka i geografia. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa maturalnego po zdaniu stosownych egzaminów.

Content | Menu | Access panel