Informacja

W związku z podpisaniem porozumienia z Panią Agnieszką Milc, wykonującą działalność leczniczą w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży, uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z bezpłatnej opieki dentystycznej:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia (uczniowie zgłaszają się do stomatologa pod opieką rodzica/opiekuna),
  • świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia stomatologiczne udzielane będą w gabinecie znajdującym się w Pajęcznie, przy ul. Kruczej 10. Uczniowie przyjmowani będą w gabinecie po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.