II miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Matematycznym

II miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Matematycznym

6 czerwca 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w drugiej edycji Międzypowiatowego Turnieju Matematycznego zorganizowanego przez Otwartą Pracownią Rozwijania Uzdolnień „Asymptota” oraz ZS w Kleszczowie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących matematykę w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W tym roku Międzypowiatowy Turniej Matematyczny odbył się na trzech poziomach edukacyjnych:

  • POZIOM 1: klasy pierwsze liceum (poziom podstawowy i rozszerzony), klasy pierwsze technikum (poziom podstawowy i rozszerzony), klasy drugie technikum (poziom podstawowy).
  • POZIOM 2: klasy drugie liceum (poziom podstawowy), klasy drugie technikum (poziom rozszerzony), klasy trzecie technikum (poziom podstawowy).
  • POZIOM 3: klasy drugie liceum (poziom rozszerzony), klasy trzecie technikum (poziom rozszerzony).

Uczennica naszej szkoły – Matylda Makaruk z klasy II A LO zajęła II miejsce na poziomie 2. Matylda jest przykładem uczennicy, która wykorzystuje talent, systematyczność, pracowitość i zainteresowania do osiągnięcia sukcesu. Jej wszechstronność i zaangażowanie niejednokrotnie mogliśmy podziwiać w wielu przedsięwzięciach, konkursach, akcjach, apelach i imprezach organizowanych przez ZS w Działoszynie. Wszystko, co robi sprawia jej przyjemność, a zwłaszcza budzące zgrozę wśród uczniów, konkursowe zadania matematyczne. Poświęciła swój czas, ale jednocześnie rozwinęła i pogłębiła swoją wiedzę z matematyki i została za to nagrodzona. Efektem jej pracy jest odniesiony sukces oraz nagroda rzeczowa. Do Międzypowiatowego Turnieju Matematycznego przygotowywała się korzystając z pomocy nauczycielki matematyki p. Ewy Mielczarek.


Content | Menu | Access panel