Harmonogram rekrutacji

 • Rejestracja, składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych dla młodzieży:
  • od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
 • Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty:
  • od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:
  • do 28 czerwca 2019 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • 16 lipca 2019 r. godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
  – oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej,
  – oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego / ośmioklasisty,
  – dwóch fotografii podpisanych na odwrocie,
  – karty zdrowia i szczepień,
  – zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  – zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
  dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:
  – zaświadczenie lekarskie (nasz druk),

  – zgłoszenie na praktykę (nasz druk).

  • od 16 lipca 2019 r., godz. 12:00 do 24 lipca 2019 r. do godz. 12:00.
 • Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły:
  • 25 lipca 2019 r. do godz. 12.00