Góry Świętokrzyskie – 3-dniowa wycieczka młodzieży

Góry Świętokrzyskie – 3-dniowa wycieczka młodzieży

W dniach 21-23 października 2021roku odbyła się wycieczka, której celem było zapoznanie się z perłami ziemi kieleckiej.

Dzień pierwszy – rozpoczęliśmy od zwiedzenia Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej. Uczniowie pod opieką pań Małgorzaty Mandat, Anety Brzezińskiej-Leszczyk i Erwiny Bugajskiej mogli obejrzeć typowy układ osadniczy z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Wśród oryginalnych obiektów mieliśmy możliwość podziwiania idealnie zachowanego Dworku Laszczyków, domu doktora Witolda Poziemskiego z wyposażeniem typowego dla XIX wieku sprzętu do leczenia pacjentów, apteki, kościółka, różnych typów młynów, domów lokalnych artystów i wielu innych ciekawostek związanych z funkcjonowaniem miasteczek i wsi regionu. Następnie przenieśliśmy się do „średniowiecznych salonów”, a mianowicie do Zamku Królewskiego w Chęcinach, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych warowni na Szlaku Orlich Gniazd. Należy go przede wszystkim kojarzyć z osobą króla Kazimierza Wielkiego oraz Władysława Jagiełły, który szczególnie upodobał sobie tę chęcińską warownię. Następnie pozostawiliśmy zamierzchłe czasy na rzecz aktywnego i inspirującego wypoczynku na terenie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego – Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Zgłębialiśmy tajemnice świata przyrody, ludzkiego ciała i umysłu poprzez inspirujące gry i zabawy naukowe.

Dzień drugi – był jeszcze bardziej aktywny. Ogrzewani jesiennymi promieniami słonecznymi odbijającymi się w złotej szacie Puszczy Jodłowej kierując się Szlakiem Królewskim dotarliśmy na szczyt Łysej Góry (594 m npm), gdzie znajduje się klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zostaliśmy zapoznani z historią i legendami klasztoru benedyktynów oraz „Świętego Krzyża”, od którego pochodzi nazwa regionu. Zostaliśmy pobłogosławieni najcenniejszą relikwią pochodzącą z Drzewa Krzyża Świętego. Zwiedziliśmy tam także kryptę wraz ze szklaną trumną Wielkiego Księcia Litewskiego – Jeremiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Następnie udaliśmy się na taras widokowy, aby podziwiać skutki wietrzenia mrozowego – gołoborze. Następnie rumowiska skalne zamieniliśmy na cenne minerały, czyli zwiedziliśmy Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Wzięliśmy udział w warsztatach szlifowania kamieni szlachetnych, poznaliśmy historię tworzenia się różnorodnych form mineralnych.

Dzień trzeci – to przypomnienie historii życia i twórczości polskiego Noblisty – Henryka Sienkiewicza podczas zwiedzania i słuchania wielu ciekawych historii dworku w Oblęgorku. Następnie spacer najciekawszymi zaułkami Kielc, czyli Kadzielnia, Park Staszica, Muzeum Narodowe w budynku byłego Pałacu Biskupów i ulica Henryka Sienkiewicza. Wycieczka zakończyła się wizytą w Jaskini Raj, gdzie mieliśmy okazję podziwiać bogatą szatę naciekową podziemnych korytarzy wypełnionych stalaktytami, stalagmitami i stalagnatami.


Content | Menu | Access panel