Erasmus+ – Odwiedziny z Turcji

Erasmus+ – Odwiedziny z Turcji

W ubiegłym tygodniu (03.10-08.10.2022) Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie odwiedziła grupa 9 uczniów i 3 nauczycieli z Turcji w ramach realizacji projektu Erasmus+. Projekt poruszał bardzo ważne i aktualne kwestie ekologiczne, takie jak: wyczerpanie zasobów naturalnych Ziemi, alternatywne źródła energii, zarządzanie odpadami, zanieczyszczenie środowiska czy bioróżnorodność.

Występ zespołu folklorystycznego Trębaczewianie uświetnił wieczorek powitalny, podczas którego nasi goście nie tylko mogli spróbować przysmaków, przygotowanych przez młodzież ZS w Działoszynie, ale też zatańczyli z nami poloneza, uczyli nas kroków popularnych tańców tureckich i bawili się przy muzyce.

Grono Pedagogiczne z Panią Dyrektor mgr Anetą Brzezińską-Leszczyk na czele zadbało, by zrealizowano wszystkie założenia projektu. Koordynatorki projektu – mgr Anna Adrjanowicz-Noga i mgr Małgorzata Mandat przygotowały cykl warsztatów i prezentacji dla młodzieży na temat: odnawialnych źródeł energii, zasobów naturalnych, gatunków zagrożonych, zasad No Waste Food. W Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie przeprowadzono warsztaty, podczas których zarówno młodzież, jak i nauczyciele uczyli się robić motanki – lalki wykonane z resztek materiałów, tkanin, wełny. Zorganizowano wycieczkę do Cementowni Warta S. A. w Trębaczewie, w której wykorzystuje się energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, a wyselekcjonowane odpady stosowane są jako paliwo. Uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie i ruiny zamku w Olsztynie. Młodzież zredagowała i graficznie opracowała ulotkę prezentującą polskie „zielone” miasta przyjazne środowisku. Niezwykle interesujący okazał się również wyjazd do Wrocławia. Tamtejsze Muzeum Przyrodnicze zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie, a dr hab. Małgorzata Proćków w bardzo ciekawy sposób zaprezentowała znajdujące się tam okazy zwierząt i roślin. Uczniowie odwiedzili dwa zakłady w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.W Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej zobaczyli ciekawy sprzęt do badań środowiskowych i mineralnych. Prof. Maciej Górka omówił możliwości pomiaru gazów cieplarnianych w środowisku. Dr Magdalena Modelska zapoznała młodzież z rodzajami próbek środowiskowych. W Zakładzie Mineralogii i Petrologii prof. Marek Awdankiewicz zaprezentował działanie aparatury, badającej skład skał. Na koniec zwiedziliśmy Muzeum Geologiczne oraz centrum wiedzy o wodzie Hydropolis.

Podczas realizacji projektu nie zabrakło okazji do zabaw integracyjnych, przygotowanych przez mgr Jolantę Bednarską, które odbywały się zarówno na sali gimnastycznej, jak i w plenerze. Podczas wspólnego biesiadowania w Biskupicach mieliśmy okazję przejechać się samochodem z napędem 4×4 po najtrudniejszej trasie Jura Parku, spróbować pieczonek czy bawić się przy ognisku.

Projekt był dla uczestników nie tylko okazją, by pogłębić wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska, ale również pozwolił im rozwijać umiejętności językowe i interpersonalne. Młodzież doskonale poradziła sobie z komunikowaniem się w języku angielskim, a nowo nawiązane znajomości i przyjaźnie z pewnością będą pielęgnowane przez obie strony.

Tradycyjnie spotkanie projektowe zakończyło się rozdaniem certyfikatów uczestnictwa oraz pełnym emocji pożegnaniem. Mamy nadzieję na kolejną współpracę. Projekty Erasmus+ są bezcenną lekcją i wspaniałym doświadczeniem życiowym dla uczniów.


Content | Menu | Access panel