E.13 – Projekt Sieci

Zaprojektować sieć komputerową składającą się z 30 Punktów Abonenckich (PA) w budynku A i 10 Punktów Abonenckich w budynku B. Dane potrzebne do wykonania Projektu: