Dziel się swoją pasją!!!

Dziel się swoją pasją!!!

W poniedziałek, 05.03.2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie odbyły się zajęcia otwarte z biologii dla uczniów klasy szóstej i siódmej na temat: „Czy określone barwy światła mają wpływ na proces fotosyntezy glonów?”.

Przeprowadziła je uczennica naszego liceum – Matylda Makaruk. Ciekawy wykład podparty prezentacją multimedialną, połączyła z zajęciami warsztatowymi (oglądaniem roślin oraz badaniem preparatu pod mikroskopem).

Podzieliła się także swoimi doświadczeniami dotyczącymi pracy badawczej na temat: „Wpływ wybranych długości fal światła na intensywność fotosyntezy Gałęzatki kulistej.”, którą przygotowała i zaprezentowała na tegorocznej olimpiadzie biologicznej. Na koniec spotkania zachęciła uczniów do merytorycznej dyskusji oraz luźnych rozmów na temat ich pasji oraz zainteresowań przedmiotowych.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów szkoły podstawowej. Mamy nadzieję na dalszą współpracę w tym zakresie, bo młodzieży z pasją, chcącej podzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami, w naszej szkole nie brakuje.


Content | Menu | Access panel