Dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych

Zamówienie realizowane jest w zawiązku z realizacją  Projektu pn. Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie, nr identyfikacyjny: RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załączniki: