Dokumenty dla Rodziców

Procedury:

 

Numer konta Rady Rodziców


Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Działoszynie

96 9251 0009 0000 0374 2000 0020