Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
w roku szkolnym 2019/2020