Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w roku szkolnym 2022/23 wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Szkoły

  1. 31.10.2022 r. (piątek)
  2. 22.12.2022 r. (czwartek)
  3. 02.01.2023 r. (poniedziałek)
  4. 02.05.2023 r. (wtorek)
  5. 04.05.2023 r. (czwartek)
  6. 05.05.2023 r. (piątek)
  7. 08.05.2023 r. (poniedziałek)
  8. 09.06.2023 r. (piątek)