Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w roku szkolnym 2021/22 wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 14/2021

  1. 15.10.2021 r. (piątek) – dzień po święcie DEN,
  2. 02.11.2021 r. (wtorek) – dzień po Wszystkich Świętych,
  3. 12.11.2021 r. (piątek) – dzień po Święcie Odzyskania Niepodległości,
  4. 22.12.2021 r. (środa) – dzień przed przerwą świąteczną,
  5. 07.01.2022 r. (piątek) – dzień po Święcie Trzech Króli,
  6. 02.05.2022 r. (poniedziałek) – Święto Flagi,
  7. 04.05.2022 r. (środa) – egzamin maturalny z języka polskiego,
  8. 05.05.2022 r. (czwartek) – egzamin maturalny z matematyki,
  9. 06.05.2022 r. (piątek) – egzamin maturalny z języka angielskiego.