Buduj z pasją

Buduj z pasją

W piątek 02 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu zorganizowano regionalny etap Olimpiady „Buduj z pasją”. Nasi uczniowie z III klasy Technikum Budowlanego stanęli w szranki kolegami z innych szkół ponadgimnazjalnych regionu. Zawody obejmowały uczestników z dwóch województw: łódzkiego i wielkopolskiego.

Po części formalnej, która stanowiła rejestracja uczestników zawodów, rozpoczęło się powitanie gości. Jak zwykle dało się odczuć miłą atmosferę i otwartość panującą w Zespole Szkół w Wieluniu. Etap pisemny miał na celu zweryfikować zasoby wiedzy teoretycznej uczestników. Część pisemna trwała 60 minut. Po tym etapie reprezentujący naszą szkołę Damian Ranoszek uplasował się na miejscu drugim, a Paweł Łakomy ex aequo z uczniem ze szkoły z Piotrkowa Trybunalskiego – zajmował miejsce czwarte.

Po przerwie na kawę i ciastko przeszliśmy do strefy warsztatowej, gdzie odbyła się druga część zawodów. Zadanie praktyczne, które było do wykonania okazało się niezwykle złożone, aby sprostać jego wykonaniu nasi uczniowie musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia, poprawnego odczytania rysunku budowlanego, dedukcji matematycznej, zdolności manualnych i szalonej precyzji. Na wykonanie zadania uczestnicy mieli przeznaczone 180 minut.

Efekt pracy naszych uczniów, po uśrednieniu wyników części pisemnej i praktycznej oceniony został na IV miejscu w regionie ustępując o 0,5 pkt. drużynie z Piotrkowa Trybunalskiego.

Zawody pokazały nam, że mamy wspaniałą, zdolną młodzież z dużym potencjałem. Bez kompleksów możemy konkurować z największymi szkołami budowlanymi naszego regionu – w końcu – nie bez przyczyny nasi uczniowie egzaminy z kwalifikacji budowlanych zdają często na poziomie 100%.


Content | Menu | Access panel