Ubierz się w książkę, czyli Sleevface

Drodzy uczniowie!
Chcąc zachęcić wszystkich do korzystania ze szkolnego księgozbioru, proponujemy Wam udział w konkursie Sleeveface. Jest to bardzo popularna w ostatnich latach forma pracy i zabawy z książką.

Czym jest sleeveface?

Sleevface to fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące czasem zabawne, czasem kreatywne połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem.

Wykonajcie fotografię Sleeveface i zgłoście ją na konkurs. Przewidziano atrakcyjne nagrody!

Regulamin Konkursu Fotograficznego Sleevface:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół w Działoszynie.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja czytelnictwa, wzbudzenie zainteresowania zbiorami bibliotecznymi, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz propagowanie sztuki fotograficznej.
 4. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, zgodnie z założeniami projektu Sleevface, będące oryginalnymi zdjęciami autora, wcześniej nie publikowanymi.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 prace. Do fotografii należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza.
 6. Prace w formacie JPG należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 31 października.
 7. Oceny prac dokona jury w składzie:
  • Małgorzata Wolna – bibliotekarz,
  • Michał Grajoszek – nauczyciel przedmiotów informatycznych,
  • Małgorzata Mandat – nauczyciel geografii.
 8. Decyzja jury jest ostateczna.
 9. Organizator  zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej szkoły.
 10. Uczestnicy  konkursu podpisują oświadczenie o treści:
  Oświadczenie uczestnika konkursu:
  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego Sleeveface i zgłoszone przeze mnie fotografie są mojego autorstwa. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursu i wyrażam zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na potrzeby konkursu fotograficznego. Oświadczam, że rozpoznawalne na zdjęciach osoby wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.