Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Inf. Multim.

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać nauczyciele, uczniowie oraz inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. W centrum, pełniącym również funkcje wypożyczalni i czytelni, obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 3. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w sieci Internet w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 4. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 5. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Nie wolno wykonywać żadnych działań technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 8. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 9. Wyszukane informacje mogą być , za zgodą bibliotekarza, wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia swojego papieru.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 11. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego, oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.