Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku 2016 realizowaliśmy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiliśmy 629 książek, w tym 47% stanowiły lektury. Wartość projektu wyniosła 15’000 zł. (12’000 dotacji oraz 3’000 środków własnych). Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, akcji i projektów promujących czytelnictwo.