Kolejne nowości w Bibliotece Szkolnej

Starania p. Małgorzaty Mandat zaowocowały wzbogaceniem naszej szkolnej biblioteki o wiele nowych pozycji książkowych. Otrzymaliśmy je dzięki uprzejmości p. Tomasza Szmicha, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sztukater. Stowarzyszenie to prowadzi szeroką działalność kulturalną. Do zakresu jego działalności należy m. in. publikacja recenzji i utworów literackich oraz wysyłka bezpłatnych egzemplarzy różnorodnych pozycji wydawniczych. W bibliotece pojawiły się pozycje z zakresu przede wszystkim historii, a także biografie, powieści obyczajowe, kryminały, poradniki z różnych dziedzin życia i wiele innych.

Pani Małgorzata Mandat od lat wspiera działania bibliotekarza szkolnego, zarówno w sferze doposażenia biblioteki w nowe pozycje książkowe, jak i w promowaniu czytania, zwłaszcza książek polskich autorów,  wśród młodzieży. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i młodzież naszej szkoły serdecznie dziękują za okazane wsparcie.