RUSZA III EDYCJA PROGRAMU “ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM”

Od połowy grudnia rusza nabór do III edycji projektu „Zawodowcy w Łódzkiem. Stypendia dla najzdolniejszych.” Stypendia przeznaczone będą dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z klas II, III, i IV. W III edycji projektu stypendium będzie wynosiło 3.000 zł. Regulamin projektu stypendialnego dostępny będzie na stronie: www.zawodowcy.lodzkie.pl od 16 grudnia. Do projektu aplikować będą mogli uczniowie którzy: w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących […]

Czytaj dalej


Projekt „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie”

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować uczniów Technikum o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W DZIAŁOSZYNIE”. Projekt jest współfinansowany z  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 11 – XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie 03 – XI.3 -Kształcenie zawodowe; Poddziałanie 01 – XI.3.1 – Kształcenie zawodowe. […]

Czytaj dalej