Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy

Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy

Kolejne ogromne przedsięwzięcie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie projekt POWERVET „Atrakcyjni na polskim i europejskim rynku pracy” zakończyło się sukcesem!

Uroczyste podsumowanie działań projektowych nastąpiło podczas konferencji, która odbyła się 26 listopada 2019r. w RCRKiT,  Pałacu Męcińskich w Działoszynie. Uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z odbytych miesięcznych praktyk zagranicznych we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Bułgarii. Swoje wspomnienia związane z okresem przygotowawczym, długimi godzinami spędzonymi na dodatkowych kursach językowych, szkoleniach BHP, szkoleniach psychologicznych, długiej liście dokumentów do podpisania, stresem wywołanym pierwszą podróżą samolotem i zderzeniem z nową, jakże odmienną mentalnością, kuchnią i kulturą pracy państw europejskich „ubrali” w interesujące prezentacje multimedialne, aby lepiej zobrazować to co czuli i czym żyli przez niespełna miesiąc. Wspomnień i wrażeń nie było końca! Uczestniczący w konferencji zaproszeni goście – Dyrektorzy Powiatowych i Poza-powiatowych Placówek Oświatowych, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Pajęcznie chętnie zadawali pytania, aby dowiedzieć się wielu szczegółów dotyczących poszczególnych wyjazdów.

Istotnym elementem tego spotkania było również dzielenie się wiedzą i własnymi spostrzeżeniami ze strony nauczycieli, którzy w ramach tegoż samego projektu odbyli tygodniowe szkolenie typu Job shadowing w brytyjskim Portsmouth. Porównywanie systemu edukacji, ciekawostki dotyczące rozwiązań systemowych, sposobu nauczania i zdobywania wiedzy, nowatorskich metod pracy z uczniami oraz większej indywidualizacji i swobody w działaniu ze strony nauczyciela – były tematami, które poparte ciekawą dokumentacją zdjęciową stanowiły doskonały materiał do przemyśleń dla uczestników konferencji.

Zarówno Autor i Koordynator projektu Aneta Brzezińska-Leszczyk jak i Dyrektor ZS w Działoszynie – Marcin Słupiński zgodnie zapewniali, że to nie jest ostatnie słowo szkoły w realizacji projektów zagranicznych, a w kolejnych latach nastąpi kontynuacja tego typu działań, aby Zespół Szkół w Działoszynie mógł sprostać oczekiwaniom zarówno uczniów i rodziców, pozwalając na zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę XXI wieku.


Content | Menu | Access panel