11 LISTOPADA

11 LISTOPADA

Narodowe Święto Niepodległości jest dla Polaków jednym z najważniejszych świąt państwowych. W następstwie działań zaborców, Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniach oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

I wreszcie po 123 latach niewoli, dzięki walce, poświęceniu i cierpieniu kolejnych pokoleń naszych przodków, Polska odzyskała suwerenność. 11 listopada czcimy więc pamięć o tych, którym zawdzięczamy własne, niepodległe państwo.

Żyjemy w XXI wieku, w dynamicznie przeobrażającym się świecie. Europa i Polska nieustannie się zmieniają. Nam, młodym dano szansę żyć w nowych, lepszych czasach. Czujemy na sobie odpowiedzialność za losy kraju i świata, za losy nasze i naszych bliskich. Tacy jak my będą budować nowy, lepszy świat. Jednak nie wolno nam zapominać, że to dzięki naszym przodkom możemy w pełni docenić wolność i niepodległość Polski. Zatem bądźmy im za to wdzięczni i pamiętajmy o ofierze, jaką złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Miejmy nadzieję, że nasze życie, praca, poświęcenie będzie choćby częścią długu, jaki powinniśmy wobec nich spłacić.

W tym roku przyszło nam przeżywać święto w warunkach szczególnych. Nie będziemy mogli uczestniczyć w uroczystych akademiach, koncertach, wystawach. Tym bardziej powinniśmy dać wyraz poczuciu jedności narodowej w obliczu pandemii. Niech więc jubileusz 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości zjednoczy nas w akcji „Niepodległa do hymnu”. Niech odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” da wyraz naszemu poczuciu dumy i niezłomności narodowej.

Content | Menu | Access panel