Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 24.10.2017 r. odbędą się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Prosimy wszystkich uczniów o wybranie 3 kandydatów z pośród każdej klasy do Samorządu Uczniowskiego do dnia 17.10.2017.

Wybory do SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, która została wyłoniona w dniu 11.10.2017 r. z członków obecnego SU. W skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzą: Anna Owsianka, Kacper Mordalski, Anna Wiskulska. Nad prawidłowym przebiegiem uczniowskich wyborów samorządowych czuwają obecni opiekunowie SU.

Radę SU, Opiekunów SU oraz Rzecznika Praw Ucznia wybierani są w wyborach powszechnych przez uczniów Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie, gdzie prawo do głosowania posiada każdy uczeń szkoły. Wybory są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne i większościowe.

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

  1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Rady SU, Opiekunów SU oraz na Rzecznika Praw Ucznia umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
  2. Głosowanie dokonuje się poprzez wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
  3. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
  4. Wiceprzewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów.
  5. Opiekunami SU zostaje dwóch nauczycieli, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
  6. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
  7. Członkami SU zostaje pierwszych 8 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.