PUBLIKACJA NAUCZYCIELA

Zachęcamy do zapoznania się artykułem nauczyciela naszej szkoły, opublikowanym na stronach WODN Sieradz, dotyczącym realizacji projektów zagranicznych i ich znaczenia dla rozwoju szkoły.