Praktyki w technikum są bezpłatne i odbywają się na terenie kraju oraz za granicą