Przypomnienie dla Kandydatów

Przypominamy Kandydatom o składaniu kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które trwa do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów odbędzie się 27 czerwca 2017 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 12 lipca 2018 r. godz. 12:00.