Przedmiotowe Systemy Oceniania

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • Język polski
 • Język niemiecki
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Fizyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Geografia
 • Historia i społeczeństwo
 • Wiedza o kulturze
 • Religia
 • Etyka
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wychowanie fizyczne

TECHNIKUM:

 • Język polski
 • Język niemiecki
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Fizyka
 • Biologia
 • Chemia
 • Geografia
 • Historia i społeczeństwo
 • Wiedza o kulturze
 • Religia
 • Etyka
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmioty zawodowe – Technikum Informatyczne
 • Przedmioty zawodowe – Technikum Budowlane
 • Przedmioty zawodowe – Technikum Logistyczne
 • Przedmioty zawodowe – Technikum Organizacji Reklamy