Erasmus+ – Digital Griots – Stawiamy na umiejętności cyfrowe

„Digital Griots – Stawiamy na umiejętności cyfrowe.”

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie rozpoczął pracę w dwuletnim projekcie Erasmus Plus ”Digital Griots”. Naszymi partnerami są: Turcja, Anglia, Portugalia, Bułgaria i Grecja.

Projekt wychodzi naprzeciw nowoczesnym potrzebom edukacyjnym ery cyfrowej, oferując pełen zakres szkoleń. Zakłada rozwijanie podstawowych umiejętności korzystania z technologii cyfrowej, krytycznego selekcjonowania znalezionych treści. Uświadamia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i rozwija umiejętności analityczne i techniczne, potrzebne, by być w pełni wykształconym we współczesnej rzeczywistości. Projekt pozwoli uczniom doskonalić ich umiejętności językowe, czytelnicze i społeczne.

Podczas realizacji projektu odbędą się spotkania międzynadnarodowe, podczas których partnerzy będą omawiać zadania projektowe i szczegóły organizacyjne, dyskutować na temat wyników działań, wyciągać z nich wnioski i podejmować wspólne decyzje w istotnych kwestiach. Nauczyciele będą mieli możliwość wymieniać się swoimi doświadczeniami zawodowymi, opracowywać wspólne strategie działań i rozwiązywania problemów, a uczniowie, współpracując ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich, poznają ich kulturę i życie.

Właśnie odbyło się pierwsze spotkanie, tzw. kick-off meeting w Edirne, w Turcji, podczas którego partnerzy szczegółowo omówili zaplanowane działania projektowe. Zdefiniowane zostały podstawowe założenia projektu. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie reprezentowali: koordynator projektu mgr Anna Adrjanowicz-Noga oraz Dyrektor Zespołu Szkół mgr Marcin Słupiński.

Mamy nadzieję, że ten projekt przyczyni się do uświadomienia znaczenia umiejętności korzystania z technologii cyfrowych w dzisiejszym świecie. Wyniki projektu będą dostępne dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej projektu.