PŁATNE STAŻE DLA UCZNIÓW

W ramach podpisanych umów stażowych, młodzież ZS w Działoszynie mogła skorzystać  z odbycia stażu w lokalnych firmach, przedsiębiorstwach, organach administracji publicznej.

Dla 3 uczennic Technikum Budowlanego miejscem stażu była ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA prowadzona przez arch. Grażynę Krzypkowską , mieszcząca się w Pajęcznie.

Każdy z uczestników otrzymał stypendium w wysokości 1800,00 zł brutto. Podczas 150 godzin mógł sprawdzić swoje umiejętności przechodząc przez kolejne stanowiska w pracowni projektowej. Począwszy od zapoznania się ze strukturą firmy,  kompletowania dokumentacji, wyjazdów  inwentaryzacyjnych w teren, wykonywania rysunków koncepcyjnych, modeli przestrzennych oraz poszczególnych planszy projektu budowlanego.

Główne korzyści dla ucznia z realizacji tego typu stażu u pracodawcy to:

– ułatwienie rozpoczęcia kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole

– możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego

– sprawdzenie swoich kwalifikacji w rzeczywistych warunkach pracy

– pogłębienie i zdobywanie nowej wiedzy

– nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami