Plan Lekcji

Klasa III A (matematyczno-geograficzna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 matematyka matematyka geografia
2 08:50 – 09:35 matematyka geografia matematyka geografia
3 09:45 – 10:30 j. angielski geografia j. polski matematyka j. niemiecki
4 10:40 – 11:25 j. polski j. angielski geografia matematyka j. angielski
5 11:40 – 12:25 j. polski GW WF j. polski religia
6 12:35 – 13:20 WF matematyka j. angielski j. niemiecki historia
7 13:25 – 14:10 j. polski matematyka j. angielski WF historia
8 14:15 – 15:00 religia
9 15:05 – 15:50

Klasa III A (humanistyczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. polski j. polski historia matematyka matematyka
2 08:50 – 09:35 historia j. polski historia matematyka matematyka
3 09:45 – 10:30 j. angielski matematyka j. polski historia j. niemiecki
4 10:40 – 11:25 j. polski j. angielski j. polski j. polski j. angielski
5 11:40 – 12:25 j. polski GW WF przyroda religia
6 12:35 – 13:20 WF historia j. angielski j. niemiecki
7 13:25 – 14:10 historia j. angielski WF
8 14:15 – 15:00 religia
9 15:05 – 15:50

Klasa III A (biologiczno-chemiczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 biologia chemia biologia matematyka matematyka
2 08:50 – 09:35 biologia chemia biologia matematyka matematyka
3 09:45 – 10:30 j. angielski matematyka j. polski chemia j. niemiecki
4 10:40 – 11:25 j. polski j. angielski chemia chemia j. angielski
5 11:40 – 12:25 j. polski GW WF j. polski religia
6 12:35 – 13:20 WF biologia j. angielski j. niemiecki historia
7 13:25 – 14:10 j. polski biologia j. angielski WF historia
8 14:15 – 15:00 biologia religia
9 15:05 – 15:50

Klasa I TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 PP j. polski religia PP WF
2 08:50 – 09:35 historia j. polski UTK GW biologia
3 09:45 – 10:30 informatyka j. angielski j. niemiecki geografia EUTK / ASO
4 10:40 – 11:25 fizyka j. niemiecki matematyka j. polski ASO / EUTK
5 11:40 – 12:25 bhp UTK matematyka WOK matematyka
6 12:35 – 13:20 chemia UTK WF WF religia
7 13:25 – 14:10 EDB WOS systemy aso
8 14:15 – 15:00 etyka systemy aso
9 15:05 – 15:50 etyka

Klasa II TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45  sieci / montaż pp j. polski WF religia
2 08:50 – 09:35  sieci / montaż WF j. polski WF matematyka
3 09:45 – 10:30 historia fizyka montaż / sieci systemy / projekt j. angielski
4 10:40 – 11:25 j. angielski utk montaż / sieci systemy / projekt GW
5 11:40 – 12:25 projekt / montaż matematyka montaż / systemy witryny / sieci witryny / projekt
6 12:35 – 13:20 projekt / montaż j. polski montaż / systemy witryny / sieci projekt / witryny
7 13:25 – 14:10 matematyka witryny / sieci religia j. niemiecki utk
8 14:15 – 15:00 fizyka witryny / sieci j. angielski
9 15:05 – 15:50

Klasa III TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 historia matematyka j. ang. / j. niem. adm. baz. / ASSO progr. (g.1)
2 08:50 – 09:35 j. polski j. ang. / j. niem. j. ang. / j. niem. adm. baz. / ASSO WF
3 09:45 – 10:30 syst. baz. dział. gosp. matematyka syst. baz. WF
4 10:40 – 11:25 syst. baz. ASSO / progr. religis syst. baz. religia
5 11:40 – 12:25 witryny ASSO / progr. fizyka fizyka matematyka
6 12:35 – 13:20 witryny ASSO / progr. progr. / ASSO j. polski matematyka
7 13:25 – 14:10 progr. (g.1) GW progr. / ASSO j. polski
8 14:15 – 15:00 progr. (g.1) progr. / ASSO  WF
9 15:05 – 15:50

Klasa IV TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. niemiecki j. angielski j. polski hist. i społ. fizyka
2 08:50 – 09:35 j. angielski matematyka religia hist. i społ. religia
3 09:45 – 10:30 j. polski j. polski fizyka j. polski matematyka
4 10:40 – 11:25 matematyka j. polski j. angielski j. angielski matematyka
5 11:40 – 12:25 matematyka gddw WF matematyka hist. i społ.
6 12:35 – 13:20 WF fizyka matematyka matematyka j. angielski
7 13:25 – 14:10 fizyka fizyka matematyka WF j. angielski
8 14:15 – 15:00 matematyka
9 15:05 – 15:50

Klasa I TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 PP j. polski religia PP WF
2 08:50 – 09:35 historia j. polski fizyka GW technologia
3 09:45 – 10:30 informatyka j. niemiecki j. angielski geografia technologia
4 10:40 – 11:25 BHP chemia matematyka j. polski j. niemiecki
5 11:40 – 12:25 warsztaty p. zaw matematyka WOK matematyka
6 12:35 – 13:20 warsztaty p. zaw WF WF religia
7 13:25 – 14:10 warsztaty WOS EDB biologia
8 14:15 – 15:00 warsztaty
9 15:05 – 15:50

Klasa II TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 WF (dz) WF (dz) / j. niem. (ch) j. angielski p.zaw
2 08:50 – 09:35 WF (dz) / j. niem. (ch) j. angielski org. rob. bud. chemia p. zaw
3 09:45 – 10:30 j. polski matematyka dok. tech. j. niem. (dz) / WF (ch) p. zaw
4 10:40 – 11:25 matematyka warsztaty dok. tech. j. polski warsztaty
5 11:40 – 12:25 j. niemiecki warsztaty chemia j. polski warsztaty
6 12:35 – 13:20 GW warsztaty matematyka p. zaw warsztaty
7 13:25 – 14:10 religia warsztaty matematyka p. zaw warsztaty
8 14:15 – 15:00 religia WF warsztaty
9 15:05 – 15:50

Klasa III TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 historia matematyka j. ang. / j. niem. p. zaw
2 08:50 – 09:35 j. polski j. ang. / j. niem. j. ang. / j. niem. p. zaw WF
3 09:45 – 10:30 p. zaw. p. zaw matematyka p. zaw WF
4 10:40 – 11:25 p. zaw. j. angielski religia p. zaw religia
5 11:40 – 12:25 chemia chemia p. zaw p. zaw. matematyka
6 12:35 – 13:20 p. zaw. dział. gosp. p. zaw j. polski matematyka
7 13:25 – 14:10 p. zaw. GW p. zaw j. polski
8 14:15 – 15:00  p. zaw. p. zaw WF
9 15:05 – 15:50

Klasa IV TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. niemiecki j. angielski j. polski hist. i społ.
2 08:50 – 09:35 j. angielski matematyka religia hist. i społ. religia
3 09:45 – 10:30 j. polski j. polski chemia j. polski matematyka
4 10:40 – 11:25 matematyka j. polski j. angielski j. angielski matematyka
5 11:40 – 12:25 matematyka gddw WF matematyka hist. i społ.
6 12:35 – 13:20 WF chemia matematyka matematyka j. angielski
7 13:25 – 14:10 chemia chemia matematyka WF j. angielski
8 14:15 – 15:00 chemia matematyka
9 15:05 – 15:50

Klasa II TO (technikum organizacji reklamy):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 WF (dz) WF (dz) / j. niem. (ch) marketing  j. polski
2 08:50 – 09:35 WF (dz) / j. niem. (ch) org. sprz. rekl. marketing  j. polski psych. w rekl.
3 09:45 – 10:30 j. polski org. sprz. rekl. marketing j. niem. (dz) / WF (ch) psych. w rekl.
4 10:40 – 11:25 j. angielski sprz. rekl. dział. gosp. organ. i tech. rekl. matematyka
5 11:40 – 12:25 j. niem. (dz) / WF (ch) sprz. rekl. j. polski organ. i tech. rekl. j. angielski
6 12:35 – 13:20 GW matematyka j. polski organ. i tech. rekl. j. angielski
7 13:25 – 14:10 religia matematyka org. sprz. rekl. organ. i tech. rekl. org. sprz. rekl.
8 14:15 – 15:00 religia / etyka org. sprz. rekl. org. sprz. rekl.
9 15:05 – 15:50 etyka

Klasa III Z (zasadnicza szkoła zawodowa):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 WF WF  P  P  P
2 08:50 – 09:35 WF PP  R  R  R
3 09:45 – 10:30 j. angielski j. angielski  A  A  A
4 10:40 – 11:25 WoS GW  K  K  K
5 11:40 – 12:25 matematyka j. polski  T  T  T
6 12:35 – 13:20 religia j. polski  Y  Y  Y
7 13:25 – 14:10 religia  K  K  K
8 14:15 – 15:00  I  I  I
9 15:05 – 15:50