Plan Lekcji

Klasa III A (matematyczno-geograficzna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 matematyka matematyka geografia
2 08:50 – 09:35 matematyka geografia matematyka geografia
3 09:45 – 10:30 j. angielski geografia j. polski matematyka j. niemiecki
4 10:40 – 11:25 j. polski j. angielski geografia matematyka j. angielski
5 11:40 – 12:25 j. polski GW WF j. polski religia
6 12:35 – 13:20 WF matematyka j. angielski j. niemiecki historia
7 13:25 – 14:10 j. polski matematyka j. angielski WF historia
8 14:15 – 15:00 WDŻ religia
9 15:05 – 15:50

Klasa III A (humanistyczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. polski j. polski historia matematyka matematyka
2 08:50 – 09:35 historia j. polski historia matematyka matematyka
3 09:45 – 10:30 j. angielski matematyka j. polski historia j. niemiecki
4 10:40 – 11:25 j. polski j. angielski j. polski j. polski j. angielski
5 11:40 – 12:25 j. polski GW WF przyroda religia
6 12:35 – 13:20 WF historia j. angielski j. niemiecki
7 13:25 – 14:10 historia j. angielski WF
8 14:15 – 15:00 WDŻ religia
9 15:05 – 15:50

Klasa III A (biologiczno-chemiczna):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 biologia chemia biologia matematyka matematyka
2 08:50 – 09:35 biologia chemia biologia matematyka matematyka
3 09:45 – 10:30 j. angielski matematyka j. polski chemia j. niemiecki
4 10:40 – 11:25 j. polski j. angielski chemia chemia j. angielski
5 11:40 – 12:25 j. polski GW WF j. polski religia
6 12:35 – 13:20 WF biologia j. angielski j. niemiecki historia
7 13:25 – 14:10 j. polski biologia j. angielski WF historia
8 14:15 – 15:00 WDŻ religia
9 15:05 – 15:50

Klasa I TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 PP j. polski religia PP WF
2 08:50 – 09:35 historia j. polski systemy GW systemy
3 09:45 – 10:30 informatyka j. angielski j. niemiecki geografia EUTK / ASO
4 10:40 – 11:25 UTK j. niemiecki matematyka j. polski ASO / EUTK
5 11:40 – 12:25 fizyka WOS matematyka BHP matematyka
6 12:35 – 13:20 chemia historia WF WF religia
7 13:25 – 14:10 EDB UTK EDB biologia UTK
8 14:15 – 15:00 WDŻ/etyka ASO (g.1) ASO (g.2)
9 15:05 – 15:50 etyka

Klasa II TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 fizyka fizyka j. polski WF j. niemiecki
2 08:50 – 09:35 matematyka WF j. polski WF religia
3 09:45 – 10:30 historia matematyka montaż / sieci systemy / projekt j. angielski
4 10:40 – 11:25 j. angielski j. polski montaż / sieci systemy / projekt GW
5 11:40 – 12:25 montaż / projekt fizyka montaż / systemy witryny / sieci witryny / projekt
6 12:35 – 13:20 montaż / projekt UTK montaż / systemy witryny / sieci projekt / witryny
7 13:25 – 14:10 montaż / sieci montaż / systemy religia UTK matematyka
8 14:15 – 15:00 montaż / sieci montaż / systemy j. angielski
9 15:05 – 15:50

Klasa III TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 historia matematyka j. ang. / j. niem. adm. baz. / ASSO dział. gosp.
2 08:50 – 09:35 j. polski j. ang. / j. niem. j. ang. / j. niem. adm. baz. / ASSO WF
3 09:45 – 10:30 syst. baz. witryny religia syst. baz. WF
4 10:40 – 11:25 syst. baz. ASSO / progr. matematyka syst. baz. religia
5 11:40 – 12:25 witryny ASSO / progr. fizyka fizyka matematyka
6 12:35 – 13:20 progr. (g.1) ASSO / progr. proj. sieci j. polski matematyka
7 13:25 – 14:10 progr. (g.1) GW ASSO / progr. j. polski adm. baz. (g.2)
8 14:15 – 15:00 progr. (g.1) WDŻ progr. / ASSO  WF adm. baz. (g.2)
9 15:05 – 15:50

Klasa IV TI (technikum informatyczne):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. niemiecki matematyka hist. i społ. fizyka
2 08:50 – 09:35 j. angielski matematyka j. polski hist. i społ. j. angielski
3 09:45 – 10:30 j. polski j. polski fizyka j. polski matematyka
4 10:40 – 11:25 matematyka j. polski j. angielski j. angielski matematyka
5 11:40 – 12:25 matematyka j. angielski WF j. angielski hist. i społ.
6 12:35 – 13:20 WF fizyka matematyka matematyka j. angielski
7 13:25 – 14:10 fizyka fizyka matematyka WF religia
8 14:15 – 15:00 matematyka religia
9 15:05 – 15:50

Klasa I TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 PP j. polski religia PP WF
2 08:50 – 09:35 historia j. polski fizyka GW j. niemiecki
3 09:45 – 10:30 informatyka j. niemiecki j. angielski geografia technologia
4 10:40 – 11:25 BHP chemia matematyka j. polski technologia
5 11:40 – 12:25 warsztaty WOS matematyka biologia matematyka
6 12:35 – 13:20 warsztaty historia WF WF religia
7 13:25 – 14:10 warsztaty rys. bud. EDB podst. bud.
8 14:15 – 15:00 warsztaty WDŻ
9 15:05 – 15:50

Klasa II TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 WF (dz) WF (dz) / j. niem. (ch) org. rob. bud.  –
2 08:50 – 09:35 WF (dz) / j. niem. (ch) j. angielski org. rob. bud. chemia matematyka
3 09:45 – 10:30 j. polski p. zaw. dok. tech. j. angielski j. polski
4 10:40 – 11:25 matematyka warsztaty dok. tech. j. niem. (dz) / WF (ch) j. polski
5 11:40 – 12:25 j. niemiecki warsztaty matematyka warsztaty tech. robót
6 12:35 – 13:20 GW warsztaty matematyka warsztaty tech. robót
7 13:25 – 14:10 religia warsztaty j. polski warsztaty tech. robót
8 14:15 – 15:00 religia / etyka WF warsztaty tech. robót
9 15:05 – 15:50 WDŻ warsztaty

Klasa III TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 historia matematyka j. ang. / j. niem. warsztaty
2 08:50 – 09:35 j. polski j. ang. / j. niem. j. ang. / j. niem. warsztaty WF
3 09:45 – 10:30 p. zaw. chemia religia warsztaty WF
4 10:40 – 11:25 p. zaw. p. zaw. matematyka warsztaty religia
5 11:40 – 12:25 chemia p. zaw. warsztaty p. zaw. matematyka
6 12:35 – 13:20 p. zaw. p. zaw. warsztaty j. polski matematyka
7 13:25 – 14:10 p. zaw. GW warsztaty j. polski
8 14:15 – 15:00  p. zaw. WDŻ warsztaty WF
9 15:05 – 15:50

Klasa IV TB (technikum budowlane):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 j. niemiecki matematyka hist. i społ.
2 08:50 – 09:35 j. angielski matematyka j. polski hist. i społ. j. angielski
3 09:45 – 10:30 j. polski j. polski chemia j. polski matematyka
4 10:40 – 11:25 matematyka j. polski j. angielski j. angielski matematyka
5 11:40 – 12:25 matematyka j. angielski WF j. angielski hist. i społ.
6 12:35 – 13:20 WF chemia matematyka matematyka j. angielski
7 13:25 – 14:10 chemia chemia matematyka WF religia
8 14:15 – 15:00 chemia matematyka religia
9 15:05 – 15:50

Klasa II TO (technikum organizacji reklamy):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 WF (dz) WF (dz) / j. niem. (ch) marketing  j. polski WDŻ
2 08:50 – 09:35 WF (dz) / j. niem. (ch) matematyka marketing  j. polski marketing
3 09:45 – 10:30 j. polski j. polski sprz. w rekl. marketing matematyka
4 10:40 – 11:25 j. angielski marketing j. polski j. niem. (dz) / WF (ch) matematyka
5 11:40 – 12:25 j. niem. (dz) / WF (ch) org. sprz. rekl. sprz. w rekl. marketing org. sprz. rekl.
6 12:35 – 13:20 GW org. sprz. rekl. org. sprz. rekl. j. angielski org. sprz. rekl.
7 13:25 – 14:10 religia org. sprz. rekl. org. sprz. rekl. j. angielski org. sprz. rekl.
8 14:15 – 15:00 religia / etyka org. sprz. rekl. org. sprz. rekl.
9 15:05 – 15:50 WDŻ / etyka

Klasa III Z (zasadnicza szkoła zawodowa):

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 – 08:45 WF WF  P  P  P
2 08:50 – 09:35 WF GW  R  R  R
3 09:45 – 10:30 j. angielski PP  A  A  A
4 10:40 – 11:25 WoS j. angielski  K  K  K
5 11:40 – 12:25 matematyka j. polski  T  T  T
6 12:35 – 13:20 religia j. polski  Y  Y  Y
7 13:25 – 14:10 religia  K  K  K
8 14:15 – 15:00  I  I  I
9 15:05 – 15:50