Witamy Wszystkich na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie!

PAMIĘTAMY O POWSTANIU W GETCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia został nazwany w naszym kraju „żółtą niedzielą”. Stało się tak za sprawą akcji społeczno -edukacyjnej „Żonkile”, do której przyłączyło się wiele miast i szkół z całej Polski.  Również nasza szkoła, jako jedna z 830, przeprowadziła szereg różnorodnych działań mających na celu upamiętnienie 72-rocznicy powstania w Getcie Warszawskim . Działania te to między innymi:

  • przygotowanie pod kierunkiem koordynatorów papierowych żonkili przez młodzież;
  • rozpropagowanie akcji w szkole- przygotowanie tablicy informacyjnej o powstaniu w getcie warszawskim oraz rozdawania papierowych żonkili pracownikom szkoły;
  • akcja informacyjna wśród gości z Turcji którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach projektu Erasmus+ „Przywracamy aktywne obywatelstwo w Europie”;
  • wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie – informacja o akcji, wręczanie pracownikom symbolicznych żonkili;
  • przygotowanie informacji dla społeczności lokalnej o przygotowywanej akcji ;rozdawanie żonkili symbolizujących pamięć, szacunek i nadzieję przez 14 wolontariuszy .
16pozycja « 1 z 4 »
Dodano:

Pożegnania nadszedł czas …

 

„Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy. A rozkwitają tym wspanialej,

im więcej serca wkładamy w ich pielęgnowanie.”
                                                                                                            Ewa Glińska

Piękne dekoracje, uroczysty nastrój, galowe stroje …i atmosfera napięcia, a zarazem nostalgii towarzyszącej dźwiękowi dzwonka, który w piątek, 24 kwietnia 2015 roku po raz ostatni wezwał uczniów klasy III A LO i IV Ti do szkoły. Gospodarzami uroczystej gali byli uczniowie klas drugich LO, trzeciej Ti oraz ich wychowawcy, Panie: Jolanta Bednarska, Barbara Makaruk i Ewelina Cichoń-Kościelna.

100_2065Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, min.: Starosta Powiatu Pajęczańskiego, Pan Jan Ryś, Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Anna Bęben, wielu Rodziców, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne. Gośćmi honorowymi imprezy byli – rzecz jasna – tegoroczni Abiturienci.

Pierwsza część akademii miała charakter oficjalny i towarzyszył jej uroczysty, podniosły nastrój. Pani Dyrektor Dorota Czuba wręczyła podziękowania rodzicom i uczniom, którzy przekazali poczet sztandarowy młodszym kolegom i koleżankom. Po przekazaniu sztandaru nowi przedstawiciele pocztu sztandarowego złożyli ślubowanie; następnie odbyło się ślubowanie Absolwentów żegnających mury szkoły. Wręczono również Maturzystom świadectwa oraz nagrody za wyniki w nauce, a także za inne szkolne osiągnięcia. Rodzice nagrodzonych otrzymali od Dyrekcji listy gratulacyjne. Pani Dyrektor oraz zaproszeni Goście wygłosili słowa pożegnania, życząc Abiturientom powodzenia na egzaminie maturalnym i wielu sukcesów w dalszym życiu. Brawom nie było końca…

Druga, mniej oficjalna część akademii to moment, w którym gospodarze gali zaprezentowali program artystyczny. Salwy śmiechu przeplatały się ze łzami wzruszenia, gdy przy śpiewie szkolnego chórku i dźwiękach gitary Absolwenci oglądali „lekcję na wesoło”, uliczny sondaż ukazujący „z przymrużeniem oka” stan umysłu potencjalnych maturzystów czy prezentację obrazującą w formie slajdów ich własną historię z ostatnich kilku lat, swoją osobistą przygodę ze szkołą średnią.

Największą atrakcją okazała się być Gala „Maryśki 2015”, która stała się już tradycją w naszej szkole. Wielkie emocje wzbudziły (szczególnie wśród nominowanych) kategorie, w ramach których przyznawano specjalne nagrody: „Miss Melpomenicznej Postawy Estradowo – Scenicznej”, „Amerykańskie Ciacho”, „Najwięcej Witaminy u z III A Dziewczyny”… Laureaci „Marysiek” mieli również krótką sesję zdjęciową pod „ścianką”. Imprezę zakończono wręczeniem Absolwentom upominków od klas młodszych i słowami pożegnania, połączonymi z gorącymi życzeniami na przyszłość.

Przedstawiciele klas maturalnych uświetnili akademię, składając wzruszające słowa podziękowania. Żegnając wszystkich stwierdzili: Opuszczamy to miejsce, ale wszystkie chwile tutaj będziemy chcieć ocalić od zapomnienia. Pamiętajmy, że każda historia ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest także początkiem nowej historii. Pewien belgijski pisarz Georges Poulet stwierdził kiedyś: „Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.” Zatem niech to będzie teraz i w przyszłości czas dobrze spędzony, czas miłych wspomnień, wspaniałych przyjaźni, sukcesów na miarę możliwości każdego z Nas.

 

60pozycja « 1 z 8 »
Dodano:

,,Przywracamy aktywne obywatelstwo” – sprawozdanie

menu_Erasmus+

Nasi uczniowie przygotowali niewielką inscenizację- duch hrabiny Męcińskiej przywitał i wystraszył gości.

15pozycja « 1 z 2 »

Władze Powiatu Pajęczańskiego:  Pan Starosta Jan Ryś, przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Lewera oraz Członkowie Zarządu przywitali gości z Turcji. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy Pajęczno Pan Dariusz Tokarski. Z ust Pana Starosty padło wiele ciepłych słów pod adresem Turcji oraz na temat niedawnej wizyty w tym kraju. Podczas spaceru po Pajęcznie goście mogli podziwiać miejsca, wcześniej przedstawione
w promocyjnym filmie.

Po popołudniowej pracy w projekcie nasi partnerzy delektowali się urokami Rezerwatu Węże.

 

37pozycja « 1 z 5 »

 

W sobotę (18 kwietnia) uczestnicy spotkania projektowego wzięli udział w szkoleniu i warsztatach dotyczących Edukacji Obywatelskiej, które odbyły się w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tematyka tych zajęć dotyczyła naszego projektu:
”Restoring Active Citizenship in Europe”.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce oraz spacer po Krakowie.

3pozycja

Następny dzień rozpoczęliśmy od pracy w projekcie dotyczącej uszczegółowienia  zaplanowanych działań na ten rok.  Ustalone zostały terminy i sposób przekazywania raportów.

Wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu (19.04.2015) zrobiła na naszych gościach ogromne wrażenie. Dostarczyła ona wielu emocji i wzruszeń. Niektórzy członkowie grupy tureckiej, zainteresowani tą tematyką, byli dobrze przygotowani i wiele wiedzieli na temat Holokaustu.

4pozycja

20150420_085223

 

20 kwietnia uczestnicy projektu zwiedzili Izbę Regionalną działającą przy Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie. Podziwiali eksponaty przedstawiające wieś z przełomu XIX i XX wieku: makaty, stroje ludowe, sprzęt.

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wzięli udział w pokazie i warsztatach z rzemiosła artystycznego (filcowanie, technika decupage).

42pozycja « 1 z 6 »

W tym dniu odbyły się też dwa spotkania projektowe: jedno poświęcone ewaluacji i upowszechnianiu projektu, a drugie- podsumowaniu projektu i rozdaniu certyfikatów.

16pozycja « 1 z 4 »
Dodano:

,,Przywracamy aktywne obywatelstwo”

menu_Erasmus+

20 kwietnia 2015 r.

W ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ „Przywracanie aktywnego obywatelstwa w Europie”, koordynowanego przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej-Curie w jajoDziałoszynie, dnia 20 kwietnia 2015 r. w Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie odbyły się zajęcia artystyczne dla gości z Turcji. W ramach zajęć przeprowadzony został pokaz oraz warsztaty z decoupage. Panie przynależące do zespołu „Trębaczewianie”: Dorota Rabiniak, Teresa Szczęsna, Grażyna Derek oraz Jadwiga Modlińska pokazały uczestnikom jak posługiwać się metodą decoupage i stworzyć  oryginalne ozdoby. W dalszej kolejności Pani Barbara Depta pokazała jak wykonać korale i naszyjnik z filcu.

Dodano: