Zawartość Teczki Kandydata – wykaz dokumentów

Teczka kandydata do I klasy szkoły ponadgimnazjalnej powinna zawierać:

 • zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 3 zdjęcia,
 • kserokopię dowodu osobistego rodzica/opiekuna,
 • kartę zdrowia ucznia,
 • podanie (wydruk z systemu),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu (technikum, zsz).

Wszystkie dokumenty prosimy przynosić w białej teczce.

Dodano:

XIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XIII Edycji Programu Stypendiów Pomostowych (Segment II), realizowanej przez Fundację Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi.

Program jest organizowany z przeznaczeniem dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. (maturzyści lat ubiegłych, poprawiający maturę w roku 2014 będą dyskwalifikowani).

Kandydaci do stypendium z w/w programu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • muszą uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej objętej programem stypendialnym Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (powiat wieluński i pajęczański)
 • zamieszkują na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach, nieprzekraczających 1 176 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1 344 zł netto (dochód netto wyliczony z czerwca 2014r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym wynik minimum 90 punktów (liczbę punktów należy obliczyć samodzielnie na podstawie Algorytmu zamieszczonego w regulaminie),
 • zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie,
 • posiadają rekomendację Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

UWAGA!!! Kandydaci na stypendystów dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, do 18 sierpnia 2014r. (do 16-tej). Do systemu mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację Fundacji.

Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. W tym celu w do 15 lipca 2014r.(godz 14-tej) należy złożyć w Biurze Fundacji, pl. Kazimierza Wielkiego 2, pok. 201, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 32, e-mail: biuro@fundacja.wielun.pl ( osobiście lub drogą pocztową) prawidłowo wypełniony Wniosek o uzyskanie rekomendacji Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego do uczestnictwa w PSP wraz z załącznikami.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o rekomendację Fundacji znajdują się poniżej.

Oświadczenie Algorytm Regulamin Wniosek

Po uzyskaniu rekomendacji Fundacji kandydat do stypendium pomostowego wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Ostateczny termin złożenia wniosku on-line upływa z dniem 18 sierpnia 2014r. Po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2014r.

Dodano:

Informacja dla uczniów klas II TI, TTI oraz II A

Proszę jeszcze nie kupować podręczników i zbiorów zadań z fizyki. Właściwa informacja o tytule i autorach będzie podana w wykazie podręczników na stronie szkoły.

B. Rak

Dodano:

Wycieczka edukacyjna do Cementowni Warta S.A.

13 czerwca 2014 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Cementowni Warta S.A. w Trębaczewie, w której uczestniczyli uczniowie klasy I Technikum Budowlanego Zespołu Szkół w Działoszynie oraz opiekunowie: Grażyna Krzypkowska, Agnieszka Ryś i Małgorzata Wolna.

Uczniowie zapoznani zostali z historią powstania zakładu, funkcjonowaniem przedsiębiorstwa począwszy od kopalni, przez piece do produkcji klinkieru, a skończywszy na pakowni,  technologią produkcji nadwarciańskich cementów i działalnością prośrodowiskową zakładu. Daje to możliwość pozyskania w przyszłości młodej i kreatywnej kadry.

Osobami, które zapoznały młodzież z powyższym byli pracownicy Cementowni: Panowie Łukasz Walasik i Artur Andrzejczak.

Dodano:

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w piątek o godzinie 9:00.

O godzinie 8:00 w kościele p.w. bł. Michała Kozala BM zostanie odprawiona msza święta.

Obowiązuje strój galowy!

Dodano:

KONKURS „Z OKAZJII JUBILEUSZU ŻYCZĘ…” ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Kolejny sukces uczniów naszej szkoły!

W konkursie organizowanym przez Cementownię „Warta” z okazji 50 – lecia istnienia zakładu, Marianna Bugajska (klasa Ib LO) zajęła pierwsze miejsce, a Damian Olejnik (klasa III TI) drugie miejsce.

Serdecznie gratulujemy!

Oto ich prace:

konkurs 1konkurs 6 konkurs 5  konkurs 3 konkurs 2 konkurs 4

Dodano: