Witamy Wszystkich na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie!

Debata profilaktyczna poświęcona problemom związanym z narkotykami i dopalaczami

W dniu 28.11.2014 w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie odbyła się debata profilaktyczna poświęcona problemom związanym z narkotykami i dopalaczami.
Do udziału w debacie zaproszono pracowników Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, którzy są realizatorem europejskiego projektu „FreD goes net” wdrażanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani oraz przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Pajęcznie.
Podczas debaty uczniowie szukali odpowiedzi na pytania:
– Czym ryzykują używając alkoholu lub narkotyków?
– Jakie mogą ponieść konsekwencje prawne?
Organizatorem debaty – pedagog szkolny (U. Sielska) uważa, iż debata jest taką formą aktywności młodzieży, która daje możliwość otwartego wyrażania swoich opinii i sądów, wymusza refleksje na uczestników i przede wszystkim zwraca uwagę na ważny problem społeczny będący tematem przewodnim spotkania.

I dałem im miejsce i imię…

Dzięki życzliwości Akademii Jana Długosza z Częstochowy gościmy do 27 XI 2014r. wystawę „I dałem im miejsce i imię…„. Ekspozycja powstała między innymi na bazie materiałów przekazanych AJD w Częstochowie przez nowojorskie Yad Vashem. Poświęcona jest Holokaustowi. Składa się z tablic, na których znajdują się unikatowe fotografie z okresu drugiej wojny światowej, zgromadzone przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu (YV). Na wystawie przedstawiono też publikacje dotyczące zagłady Żydów z Częstochowy.
Temu wydarzeniu towarzyszyła prelekcja prof. Jerzego Mizgalskiego (pracownik naukowy z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), wygłoszona 25 listopada o godz. 900 na sali gimnastycznej naszej szkoły.

,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Od października ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”. Jego pokłosiem jest konkurs – „warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” . Zarówno projekt, jak i konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stojących u progu decyzji: co dalej robić w życiu. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych w podejmowaniu tak ważnej decyzji jest zaś nieodzowna. Należy znać swoje prawa i obowiązki wchodząc na rynek pracy, zakładając własną firmę, czy podejmując choćby niewielką aktywność zawodową podczas nauki w szkole wyższej.
Pierwszy etap konkursu odbył się 17 listopada. Był to etap szkolny. Wzięło w nim udział 20 uczniów z liceum i technikum. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wielokrotnego wyboru, składający się z 19 pytań zamkniętych i jednego pytania otwartego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się troje uczniów: Daria Wolna (klasa Ia) , Konrad Radek (klasa II TB), Martyna Drab (klasa Ia). Stworzą oni drużynę reprezentującą naszą szkołę na etapie wojewódzkimi w dniu 16 marca 2015r.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie!!

Wystawa – W godzinie próby…

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Działoszyna i okolic na wystawę Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury OBEP w Radomiu pt: „W godzinie próby…”, poświęconej Polakom, którzy w okresie okupacji nieśli szeroko rozumianą pomoc eksterminowanym przez hitlerowców Żydom.
W pierwszej części ekspozycji ukazano konsekwencje wprowadzonego przez Niemców pakietu ustaw antysemickich, które przekształciły Żydów w nację szykanowaną, pozbawioną praw publicznych oraz materialnych podstaw bytu, wreszcie skazaną na zagładę. Nieliczni Żydzi podjęli wówczas próby ratowania siebie i bliskich, licząc na pomoc ze strony Polaków.
Druga, obszerniejsza część wystawy, ukazuje skalę pomocy udzielonej Żydom i koncentruje się na wydarzeniach, mających miejsce na przełomie 1942 i 1943 roku, w okolicach Lipska i Ciepielowa, bo tam właśnie za udzielanie różnorodnego wsparcia wyznawcom judaizmu, naziści zamordowali w makabrycznych okolicznościach ponad 40 osób, w tym całe wieloosobowe rodziny Kosiorów, Kowalskich, Obuchiewiczów i Skoczylasów. Smutną kartą w historii jest fakt, że bardzo dużą grupę wśród ofiar mordów stanowiły dzieci.

 

„Za dużo widziałem w czasie wojny…”

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie Naszej szkoły: Jakub Górnik i Kamil Sitek, zostali zakwalifikowani do finału konkursu, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi, poświęconemu życiu i działalności emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego – Jana Karskiego.
W pierwszym etapie zmagań należało opracować projekt gazetki, poświęconej postaci Jana Karskiego, działalności Polskiego Państwa Podziemnego oraz skali pomocy udzielonej Żydom przez państwo polskie. Gazetka Kuby i Kamila znalazła się w gronie 18 wyróżnionych prac, z pośród tych nadesłanych z całej Polski.

Dzień Patrona Szkoły

7 listopada to dla naszej szkolnej społeczności dzień szczególny. W tym właśnie dniu świętujemy Dzień Patrona Szkoły.

Akademia, prowadzona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – Konrada Klimczaka i Monikę Wieczorek – rozpoczęła się o godz. 9. 30. Swoją obecnością zaszczyciła nas przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Bęben. Uroczystość rozpoczęło ślubowanie klas pierwszych. Jest naszą szkolną tradycją, że właśnie w tym dniu przedstawiciele klas pierwszych liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, składają uroczystą przysięgę na sztandar. Od tego momentu stają się oficjalnie członkami naszej szkolnej społeczności.

Po ślubowaniu zaproszeni Rodzice, Dyrekcja Szkoły i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty w asyście sztandaru pod tablicą Patrona Szkoły. Ostatnią częścią apelu był spektakl o sylwetce niezwykłej kobiety Marii Skłodowskiej – Curie. Przygotowała go młodzież w większości należąca do szkolnego teatru (z klasy IIIa – Maja Kurek w roli Marii Skłodowskiej, Paweł Binek w roli Piotra Curie, a także Ewa Gronostaj, Gosia Zdunek i Sara Wiskulska, z klasy IIb – Kinga Drab oraz z klasy IIITI – Oskar Zawada). Nie było możliwości zaprezentowania całego dorobku naukowego naszej polskiej noblistki, dlatego uczniowie przedstawili najważniejsze momenty jej życia – u progu kariery naukowej i u szczytu sławy.

Z okazji szkolnego święta ogłoszony został konkurs plastyczny pod hasłem „Maria Skłodowska Curie – kobieta niezwykła”. Prace uczniów zostały wystawione na szkolnym korytarzu, przy wystawce poświęconej wielkiej uczonej. Na apelu natomiast zostały wręczone nagrody dla uczniów. Wyróżnienia zdobyli: Partycja Konieczna (klasa Ia), Aleksandra Pawlik (klasa IIb) oraz Michał Krzak (klasa IITI).

Aby przybliżyć postać Patrona Szkoły uczennica z klasy Ia, Daria Wolna, przygotowała prezentację multimedialną na temat życia i działalności naukowej „jedynej kobiety, której nie zepsuła sława”. Klasy pierwsze obejrzały ja w tygodniu poprzedzającym uroczystość.