Otrzęsiny klas pierwszych

Jak co roku w naszej szkole odbyły się tradycyjne „Otrzęsiny” – czyli radosne i weselne przyjęcie w poczet uczniów Zespołu Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie nowych absolwentów gimnazjów. Pierwszoklasiści musieli zmierzyć się z niełatwymi zadaniami jak, picie mleka z miski bez użycia rąk, czy też taniec w parze na skrawku gazety, musieli wykazać się zdolnościami plastycznymi, rysując swojego wychowawcę oraz wiedzą o szkole. Czynny udział brali również wychowawcy, śpiewając dla swoich klas. Po zaciętej walce, najlepsze okazało się technikum, drugie miejsce zajęła klasa IA, a trzecie IZSZ. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy klasie IIA oraz tym, którzy pomagali w organizacji tegorocznych Otrzęsin.

Dodano:

Jan Paweł II należy z pewnością do grona najwybitniejszych ludzi na ziemi. Pamięć o tym niezwykłym Polaku powinna trwać nie tylko w naszych umysłach, ale przede wszystkim w naszych sercach.

Był On wyjątkowym człowiekiem, potrafił łączyć ludzi z wszystkich kręgów kulturowych, wyznaniowych i politycznych. W jego pracy priorytetem był kontakt z ludźmi młodymi. To On właśnie jako pierwszy papież wyruszył poza obszar Watykanu, by mieć kontakt z żywymi ludźmi, przede wszystkim młodzieżą. To On wprowadził tzw. Światowe Dni Młodzieży, na których gromadziły się miliony ludzi młodych szukających wiary, sensu życia… Wielokrotnie powtarzał, że „inwestycja” w młodego człowieka jest jedną z najbardziej wartościowych inwestycji, bowiem od młodego pokolenia zależy kształt i przyszłość danego kraju.

16 października 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął imię Jan Paweł II. Mottem Jego pontyfikatu były słowa „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. W swoim nauczaniu był przeciwnikiem wojny. Zawsze stawał w obronie ludzi skrzywdzonych. 2 kwietnia 2005 r. odszedł od nas Ojciec Święty – Jan Paweł II. Jego pontyfikat był trzecim co do długości trwania w historii Kościoła Katolickiego.

Opracował: ksiądz Leszek

Dodano:

Mamy nowoczesną ekopracownię

„Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy od
każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy
od każdego z nas” Florian Plit

Najpierw narodził się pomysł projektu, później jego ocena, a następnie realizacja z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Starostwa Powiatowego w Pajęcznie .W poniedziałek, 13 października br., można już było tylko świętować… Kolejny sukces!

Ekopracownia została przygotowana od podstaw. Szkoła przeprowadziła gruntowny remont sali oraz zaadaptowanie pomieszczenia (Archiwum) do celów laboratoryjnych. Zmodernizowano oświetlenie, położono nową podłogę, odmalowano ściany, wykuto i zamontowano drzwi do części laboratoryjnej . Kupiono nowe szafy, ławki, krzesła, biurka oraz całe wyposażenie pracowni, w tym najnowocześniejszy sprzęt multimedialny – m.in. tablicę interaktywną, projektor, laptop czy wizualizer. Projekt uwzględnił także zakupu wybranych pomocy naukowych w tym zestawów do badania jakości wód , gleb i powietrza atmosferycznego, plansz, filmów, modeli itp. oraz innych niezbędnych sprzętów stanowiących wyposażenie w „Ekopracowni ”. Część laboratoryjna została wyposażona w nowoczesne dygestorium do przeprowadzania doświadczeń chemicznych .
Pracownia działa już „pełną parą”. Zajęcia odbywają się już w nowej sali. Stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych pozwala na uatrakcyjnienie lekcji, umożliwia uczniom pracę z nowymi programami, filmami edukacyjnymi i wirtualnymi podręcznikami. Nowa ekopracownia zostanie również wykorzystana do organizowania spotkań warsztatowych, konferencji z tematyką ekologiczną zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Ponadto dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie będą mogli uczestniczyć w praktycznych zajęciach terenowych z wykorzystaniem walizek ekobadaczy. Bardzo pomocna w nauczaniu będzie także tablica interaktywna, która połączona z kamerą mikroskopową i mikroskopem nauczyciela w sposób bardzo profesjonalny pokazuje wszystkie preparaty mikroskopowe, widoczne na dużym ekranie dla wszystkich uczniów jednocześnie.

W pracowni oprócz zajęć z edukacji ekologicznej odbywają się lekcje z biologii, chemii i innych przedmiotów oraz zajęcia pozalekcyjne.

Symboliczne przecięcie wstęgi w drzwiach nowej pracowni ekologicznej było doniosłym punktem uroczystości .

Na uroczystym otwarciu ekopracowni nie zabrakło wielu znamienitych gości. Wśród nich znaleźli się: Starosta Powiatu Pajęczańskiego – Pan Jan Ryś, Przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi – Pan Ryszard Książczyk, Pan Andrzej Bil – Przedstawiciel Starostwa Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rozwoju.

Dodano:

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2014roku Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie obchodził Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość tą uświetnili swą obecnością następujący goście: Starosta Pajęczański Pan Jan Ryś, Przedstawiciel Starostwa Pan Andrzej Bil, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Bęben oraz jej zastępca Pani Agnieszka Jagieło.

Dzień ten był dla naszej szkolnej społeczności szczególny, ponieważ właśnie 13 października oddano oficjalnie do użytku nowo powstałą Pracownię Ekologiczną. Stąd też zaszczycił nas swoją obecnością przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Pan Książczyk.

W czasie uroczystego apelu uczniowie piosenką i wierszem podziękowali pedagogom za trud i zaangażowanie, z jakim pracują każdego dnia, za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane na co dzień, za serce i miłość jakie wkładają w nauczanie młodzieży oraz za wiarę w tych nieustannie potrzebujących ich rad i wskazówek. Swą wdzięczność skierowali również do pozostałych pracowników szkoły- pracowników administracji i obsługi. Nie zapomnieli też o emerytowanych nauczycielach, którzy zawsze z sentymentem wracają w mury naszej szkoły i uczestniczą w tym wyjątkowym święcie.

Po apelu zaproszeni goście, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski udali się do pracowni ekologicznej i symbolicznym przecięciem wstęgi otwarli nowoczesną klasopracownię, która będzie służyć wszystkim uczniom.

Tego też dnia, zgodnie z tradycją szkoły, delegacja, składająca się z Dyrekcji i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego udała się na cmentarz, by zapalić symboliczne znicze na grobach pedagogów, którzy już odeszli. W ten sposób uczciliśmy pamięć zmarłych nauczycieli.

Dodano:

Konkurs plastyczny „MARIA SKŁODOWSKA-CURIE – KOBIETA NIEZWYKŁA”

Zespół Szkół w Działoszynie ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem
„MARIA SKŁODOWSKA-CURIE – KOBIETA NIEZWYKŁA”

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły, z liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Prace plastyczne należy dostarczać do dnia 3 listopada do biblioteki szkolnej.

Regulamin Konkursu

Dodano: