Liceum Ogólnokształcące

Cykl kształcenia w liceum ogólnokształcące trwa trzy lata. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w zakresie podstawowym i rozszerzonym, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ramowym planem nauczania dla tego typu szkoły. W naszej szkole z reguły ustala się 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym dla danej klasy. Wybiera się je spośród listy zawartej w ramowym planie nauczania.