Informacja dla Rodziców/Prawnych Opiekunów Uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie informuje, że dnia 8 kwietnia 2019 roku w placówce prawdopodobnie rozpocznie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. Jeśli dojdzie do strajku, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tym czasie zostaną zawieszone (nie będzie lekcji według tygodniowego planu zajęć). Jednak szkoła będzie otwarta i uczniowie, którzy przyjdą na zajęcia, zostaną otoczeni opieką dydaktyczno-wychowawczą (zajęcia dla nich będą zorganizowane według planu awaryjnego).

Dyrektor Zespołu Szkół
im. M. Skłodowskiej-Curie w Działoszynie