Harmonogram rekrutacji

 • Rejestracja, składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
  • od 21 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
 • Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego:
  • od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów:
  • do 27 czerwca 2017 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  • 12 lipca 2018 r. godz. 12:00
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:
  – oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  – oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  – dwóch fotografii podpisanych na odwrocie,
  – karty zdrowia i szczepień,
  – zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  – zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
  dodatkowo dla Szkoły Branżowej I Stopnia:
  – zaświadczenie lekarskie (nasz druk),

  – zgłoszenie na praktykę (nasz druk).

  • od 12 lipca 2018 r., godz. 12:00 do 19 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
 • Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły:
  • 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00