Grono Pedagogiczne

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Czuba Dorota
 • mgr Makaruk Barbara
 • mgr Wojtal Renata
 • mgr Wolna Małgorzata

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Adrjanowicz-Noga Anna
 • mgr Sobkowiak Weronika

Nauczyciele języka niemieckiego:

 • mgr Putra Małgorzata

Nauczyciele historii oraz wiedzy o społeczeństwie:

 • mgr Bugajska Erwina
 • mgr Cichoń-Kościelna Ewelina

Nauczyciele matematyki:

 • mgr Loska Damian
 • mgr Loska Edyta
 • mgr Mielczarek Ewa

Nauczyciele fizyki:

 • mgr Rak Bożena

Nauczyciele biologii:

 • mgr Nożownik Anita

Nauczyciele chemii:

 • mgr Mordal Beata

Nauczyciele geografii:

 • mgr Mandat Małgorzata

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa:

 • mgr Leszczyński Marek

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości:

 • mgr Cichoń-Kościelna Ewelina

Nauczyciele wiedzy o kulturze:

 • mgr Wolna Małgorzata

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • mgr Bednarska Jolanta
 • mgr Leszczyński Marek
 • mgr Słupiński Marcin

Nauczyciele religii:

 • ks. mgr Janczyk Czesław
 • ks. mgr Łęski Krzysztof

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

 • mgr Nożownik Anita

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:

 • mgr inż. Grajoszek Michał
 • mgr inż. Kiełbasiński Mariusz
 • mgr Loska Damian
 • mgr inż. Mostowski Andrzej

Nauczyciele przedmiotów budowlanych:

 • mgr inż. arch. Krzypkowska Grażyna
 • mgr inż. Ryś Agnieszka
 • tech. Sokalski Bogdan

Nauczyciele przedmiotów organizacji reklamy:

 • mgr Bylica Ewa
 • mgr Cichoń-Kościelna Ewelina

Pedagog szkolny:

 • mgr Sielska Urszula

Bibliotekarz szkolny:

 • mgr Wolna Małgorzata