Spotkanie z lokalną poetką, absolwentką naszej szkoły

W środę 28 marca uczniowie klasy pierwszej liceum oraz drugiej i trzeciej technikum uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Panią Anną Kubarycz, absolwentką naszej szkoły – młodą poetką. Spotkanie odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej z/s w Działoszynie. Pani Anna Kubarycz w 2018 roku wydała tomik poezji zatytułowany „Potrzeby fizjo(nie)logiczne”.  Jej wiersze ukazywały się już wcześniej, m.in. w ,,Angorze” oraz w antologii Regionalnego Klubu Literackiego ,,Drzewo Poznania”. Podczas pierwszej […]

Czytaj dalej


Informacja dla Rodziców/Prawnych Opiekunów Uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie informuje, że dnia 8 kwietnia 2019 roku w placówce prawdopodobnie rozpocznie się strajk nauczycieli i pracowników szkoły. Jeśli dojdzie do strajku, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tym czasie zostaną zawieszone (nie będzie lekcji według tygodniowego planu zajęć). Jednak szkoła będzie otwarta i uczniowie, którzy przyjdą na zajęcia, zostaną otoczeni opieką dydaktyczno-wychowawczą (zajęcia dla nich będą zorganizowane według planu awaryjnego). Dyrektor Zespołu […]

Czytaj dalej


Pokaz w Planetarium PLANETIA

Bardzo ciekawe lekcje z astronomii odbyły się 1.04.2019 w naszej szkole. Składały się one z dwóch części. Pierwsza to prezentacja dotycząca ciekawostek na temat kosmosu i tego co nas otacza, przybliżenie  informacji na temat działania teleskopu Hubble’a i jego soczewki, gdzie naukowcy 28 lat temu pomylili się w dokładności jej wykonania o 0,002 mm (~30 razy mniej niż włos ludzki,  zdjęcia wykonane w utragłębokim polu Hubblea […]

Czytaj dalej


STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

13 marca 2019 r. w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 230 uczniów otrzymało dyplomy z rąk Zbigniewa Rau, wojewody łódzkiego oraz Grzegorza Wierzchowskiego, łódzkiego kuratora oświaty. Wśród stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystów Ministra Edukacji Narodowej znalazł się uczeń Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie – Maciej Mendak – uczeń klasy IV Technikum Informatycznego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj dalej


XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” rozstrzygnięty

15 marca b.r. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie już po raz trzynasty zorganizował konkurs recytatorski „Poezja i proza twórców brytyjskich” adresowany do uczniów szkół powiatu pajęczańskiego. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest nauczyciel języka angielskiego ZS w Działoszynie – mgr Anna Adrjanowicz-Noga. Patronat sprawuje Starostwo Pajęczańskie i Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prezentowali twórczość  brytyjską w malowniczej scenerii Zespołu Parkowo-Pałacowego […]

Czytaj dalej